Слідкуйте за нами

05-07-2021
Краса природи – це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов.
                                                                           В.О. Сухомлинський

   В цьому році 12 липня виповнюється 20  років від дня заснування ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні».   Парк знаходиться в південно-західній частині Середнього Придніпров’я – географічному, історико-культурному й   етнографічному центрі України. Ця унікальна ділянка заплави є останнім природним комплексом, що залишився   після створення шести великих водоймищ, де дивним чином збереглися всі риси стародавнього русла Дніпра.
  Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» є екокоридором, який перетинає три природних зони –   лісову, лісостепову і степову та закінчується на узбережжі Чорного моря. Цінною для збереження біорізноманіття   є  ділянка від Кременчуцької ГЕС до с. Келеберда, що охоплює верхню частину Дніпродзержинського   водосховища  – унікальну територію, де попри будівництву каскаду дніпровських водосховищ, зберігся річковий   характер, багатство флори і фауни. У парку переважають водна та прибережно-водна рослинність, сухі піщані   луки, заплавні ліси. Тут ростуть рогіз, очерет, куга, сухі піщані луки з осокою колхідською, житом диким,   гвоздикою Борбаша.
  Справжньою перлиною парку є острів Шеламай із затишною водною поверхнею гранітного озера та мальовничими, порослими вербами і тополями берегами. Цей куточок прикрашають білі лілії, жовті глечики. На вертикальних скелях тут оселився головний раритет парку очиток Борисової занесений до Світового Червоного списку.
  Із ссавців водяться видра річкова, єнотовидна собака, ондатра, свиня дика. Серед птахів – чаплі, качки, крячки, рибалочка, очеретянки, кобилочки, берегові ластівки. До Червоної книги України занесені кулик-сорока, гоголь, орлан-білохвіст, вусач мускусний, горностай, мідянка. Риби знаходять тут сприятливі умови для нересту.
Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» планується перетворити на національний природний парк з розширенням територій існуючого парку.

 Література: 

1.  Андріенко Т. Кременчуцькi плавнi -краса та цiннiсть // Вiсник Кременчука . - 1998.- 
     2 вересня. - С.4
2.  Андріенко Т.Л. "Кременчуцькi плавнi"-проєктований регiональний ландшафтний парк
     Полтавщини // Захист довкiлля вiд техногенного впливу: Збiрник наукових праць . – 
     Кременчук, 1998.- № 1(2)
3.  Артеменко Л. Виноград i приятелi динозаврiв в Кременчуцьких плавнях // Телеграфь . – 
    1999.- 20 травня.- С.4.
4.  Байрак О.М. Мiсце проектованого регiонального ландшафтного парку "Кременчуцькi
     плавнi" в системi природно-заповiдних територiй лiвобережного Приднiпров'я // 
     Захист довкiлля вiд техногенного впливу: Збiрник наукових праць . – Кременчук, 
    1998.- № 1(2).
5.  Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі плавні" Рослинний
      світ  : [монографія] / [Н.П.Гальченко]. - Київ: Фітосоціоцентр, 2006. - 173 с.
6.  Гальченко Н.П. Роль регiонального ландшафтного парку "Кременчуцькi плавнi" як 
     природного ядра екологiчної мережi // Регiональнi екологiчнi мережi України та роль
     громадськостi в їх впровадженнi: Матерiали Всеукр. конф. - К.: Центр екологiчної 
     освiти та iнформацii, 2004. - С.37.
7.  Гальченко Н.П. Система проектованих нацiональних природних паркiв в долинi 
     Днiпра  // Свiт довкiлля: Вип.7 . – Кременчук, 2006. - С.15.
8.  Гальченко Н.П. Флора проектованого регiонального ландшафтного парку 
     "Кременчуцькi плавнi" // Захист довкiлля вiд техногенного впливу: Збiрник 
     наукових праць. – Кременчук, 1998.- № 1(2)
9.  Гальченко Н. Формування кадастру рослинностi регiонального ландшафтного 
     парку "Кременчуцькi плавнi" // Свiт довкiлля: Кременчуцький мiський екологiчний 
     бюлетень. Випуск 8 . – Кременчук, 2007. - С.18.
10. Дерев'янко О. Національний парк за десять тисяч гривень. [ Кременчуцькі плавні ]
      // Програма Плюс. - 2009. - 26 січня-1 лютого (№ 5). - С.5.
11. Константінов С. Заборонені острови. [ Кременчуцькі плавні] // Телеграф. - 2011. –
      28 липня (№ 30). - С.12.
12. Константинов С. "Кременчуцькi плавнi" стануть нацiональним парком
      // Телеграфъ . - 2006.- № 30.- 27 липня. - С.6.
13. Копилов М. Кременчуцькi плавнi повиннi iснувати // Телеграфъ . - 2001.- № 28.-
      12 липня. - С.5.
14. Копилов М. Утворено ландшафтний парк "Кременчуцькi плавнi" // Телеграфъ . – 
      2001.- № 29.-19 липня. - С.2  Програма та новини.- № 47.-19 липня.- С.3.
15. Кременчуцькі плавні: Регіональний ландшафтний парк. - Кременчук: [б.в.], 
      2010. - 1 буклет
16. Никифоров В. Регiональний ландшафтний парк "Кременчуцькi плавнi": Погляд iз 
      минулого в майбутнє // Кременчуку - 435 рокiв: Матерiали науково-практичної  
      конференцiї . – Кременчук, 2006 . - С.85
17. Регiональнi екологiчнi мережi Украiни та роль громадськостi в їх впровадженнi: 
      Матерiали Всеукраїнського семiнару-практикуму. - К.:Центр екологiчної освiти 
      та iнформацiї, 2004. - 96с
18. Світ довкілля. Вип. 21:березень 2012 : Кременчуцький міський екологічний 
      бюлетень. - Кременчук: Християнська Зоря, 2012. - 32 с.
19. Серед квітів і трав: Штрихи до портрета ботаніка та природоохоронця Олени Байрак 
      / укл. В.М. Самородов, Г.А. Козельська. - Полтава: Верстка, 2007. - 81с.
20. Сторожев П. Кременчуцькi плавнi потребують нашої уваги // Вiсник Кременчука .
       - 2002.- № 21.- 23 травня. - С.8
21. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. Вип.4. - Кременчук: 
      Християнська  Зоря, 2012. - 153 с.
22. Толстошеева А. Музей природи у плавнях // Телеграф . - 2003.- № 24.- 12 червня. - С.3
23. Ускова О. Заповіднику дихається легше. "Кременчуцькі плавні"// Кременчуцька 
      панорама. - 2008. - 28 Липня (№ 31). - С.6
24. Шангіна Т. Ой, Днiпро, Днiпро...// Програма та новини . - 2002.- № 39.- 16 травня. –
      С.4  Програма плюс.- 2002.- № 20.- 17 травня.- С.6


 

Коментарі: Залишити коментар
 
X