Слідкуйте за нами

25-02-2021
     Видатний український філософ і педагог Памфіл Данилович Юркевич  народився 26 лютого 1826 року в с. Ліпляве   Золотоніського повіту Полтавської губернії в родині священника. В  одинадцять років почав  навчання в   Переяславському  повітовому духовному училищі, а  потім з 1841 по 1847 рр. навчався  у Полтавській духовній семінарії.
     У 1847 році вступає до Київської духовної академії та закінчує її в 1851 році. В цьому ж році отримує посаду   наставника Київської духовної академії по класу філософських наук. За десять років роботи в академії став магістром і   бакалавром академії, одержав звання екстраординарного (1858) та ординарного (1861) професора. У 1854–1856 рр.   виконував обов'язки помічника ректора академії, а з 1857 р. викладав  німецьку мову.
         У 1861 р. Юркевича запрошують очолити кафедру філософії у Московському університеті. Тут він викладає логіку,   історію філософії, а з  1864 р. – педагогіку. За його пропозицією педагогіка стає обов'язковою для студентів, які по   закінченні навчання планують займатися педагогічною діяльністю. З 1869 р. і до смерті в 1874 р. Юркевич виконував   обов'язки декана історико-філологічного факультету.  У московський період Памфіл Данилович багато працював над   педагогічними проблемами. Серед його студентів були філософ В. Соловйов та історик В. Ключевський, які залишили про   його лекції захоплені спогади. 
         Педагогічний ідеал Юркевича – освіта, яка приймається вихованцем «як радість і благо». Весь шкільний дух має   збуджувати любов і потяг до знань, до навчання, школа має бути місцем, яке є любим і священним для дітей, таким, яке   оточує їх моральною атмосферою свободи і радості.

Література: 
1.  Горський В.С. Iсторiя української фiлософiї: Курс лекцiй: навч. посiбник для  вузiв. –  Київ: Наукова думка, 1996. – 286 с.
2.  Держко І. Ювілей забутого філософа: [Памфіл Данилович Юркевич] // Дзвін. - 2016. – № 2. - С. 200.
3.  Персоналiї в iсторiї нацiональної педагогiки. 22 видатних українських    педагоги: пiдручник для вузiв. - Київ: Професiонал, 2004. – С. 180.
4.  Український гуманітарний огляд. Вип. 6. - Київ: Критика, 2001. - 281 с.
5.  Юркевич Памфіл Данилович // Провiдники духовностi в Українi . - Київ: Вища школа, 2003. – С. 603.
6.  Юркевич Памфіл Данилович // Філософська думка в Україні:  Біобібліографічний словник. – Київ: «Пульсари», 2002. – С. 230.
7.  Юркевич Памфіл Данилович // Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 6. Т – Я. – Київ: Українська енциклопедія, 2004. – С. 491. 
8.  Юркевич Памфіл Данилович // Енциклопедія освіти / головний ред. В.Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 1014.
9.  Юркевич Памфіл Данилович // Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим - Бад. – Москва: Большая Российская энциклопедия,          2003. – С. 428.
Твори:
1.  Юркевич П. Iсторiя фiлософiї права. Фiлософiя права. Фiлософський щоденник. -  Київ: "Український свiт", 2000. - 756с.
2.  Юркевич П.Д. Философские произведения. - Москва: Правда, 1990. - 669 с.Коментарі: Залишити коментар
 
X