Слідкуйте за нами

30-11-2020
ФЕДОРІВ Роман Миколайович — прозаїк, публіцист, журналіст, громад. діяч. 
Народився 1 грудня 1930 року у селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківщини в селянській родині. 
По закінченні школи, у 1945-1950 роках — учень педагогічного училища; завідувач книжкового відділу магазину; бригадир бригади протифілоксерної експедиції; інструктор обласного відділу «Союздрук».
У 1950-1953 роках служив у Радянській армії. У 1953-1956 роках — інспектор-бухгалтер районного сільськогосподарського банку; інструктор міського відділу «Союздрук». З 1956 року-співробітник районної, обласної газети, власний кореспондент низки республіканських газет.
1967 закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Франка, працював у місцевій пресі. З 1968 до смерті у 2001 році — головний редактор журналу «Жовтень» (тепер «Дзвін»). Він започаткував у «Дзвоні» рубрику про призабутих письменників та літераторів з української діаспори.
У 1989-1991 роках Роман Федорів був народним депутатом СРСР, де представляв національно-патріотичні сили, котрі прагнули відродження України.
Завдяки зусиллям письменника були відновлені видавництво «Червона калина», яке здебільшого публікувало історичні романи раніше заборонених українських письменників.
Автор нарисів, есе про письменників і художників України, оповідань, повістей і романів, переважно на історичну тематику: "Колумби", "Євшан-зілля", "Жбан вина", "Квіт папороті", "Знак кіммерійця", "Отчий світильник", "Кам’яне поле", "Скрипка, що грає тисячу літ", "Свіча від Їлени" та ін. 
За роман «Єрусалим на горах» письменника було відзначено Державною премією України ім. Т. Шевченка та премією Всесвітньої української Фундації Антоновичів ( Це книга-біль, книга-реквієм, заклик до наших душ: пекучий спомин про спільну ганьбу і гордий відгук про наших героїв. Це те, що збирає людські страждання, зміцнює віру, живить сили, гострить розум і усталює дух) , а також Лауреат обласної премії ім. Д.Клима, премії ім. А.Головка .
Письменник володів німецькою та польською мовами. Співпрацював із вид-вом "Червона калина" (Львів) та час. "Літопис "Червоної калини”". Упорядник "Української народної енциклопедії", видання "Галицько-Волинського літопису" та літ. збірок, редактор творів І.Вільде в 5-ти т. та ін. видань. Окремі твори Ф. перекладено болгарською, польською, російською, румунською, угорською та ін. мовами.
Помер Роман Федорів від інфаркту 14 березня 2001 року. Похований у Львові на Личакові.
Р.Федорів не належить до творців, які терпіли заслання й забуття через відданість країні, проте він був одним із тих, хто в несприятливих умовах зберіг саме існування української літератури та журналістики. 
Проза Федоріва написана на історичних сюжетах, відзначається глибоким психологізмом та фольклорно-міфологічною формою філософського осмислення минулого України.
Він писав про Україну, художньо творив національний характер у той час, коли в літературознавстві було заборонено вживати термін «національний». Р.Федорів не був критиком соціалістичного ладу, хоча у своїй творчості розкривав правду настільки глибоко, наскільки це було можливо в часи ідеологічної регламентації. Він мав індивідуальне авторське чуття, оригінальну манеру зображення людини і світу, не втрачав сили українського антеїзму (земного тяжіння) і лишався вірним обраному шляху.
Його творчість переплітається з його життям. У героях і подіях він відтворив усе, що ним було пережите у житті.
Багатогранна патріотична літературна та журналістська діяльність Романа Миколайовича Федоріва ніколи не втратить актуальності, оскільки, в кожному рядку, що вийшов з під його пера, можемо відчути незламність та волелюбність українського народу. Однією з центральних тем творчості письменника є жертовна любов до батьківщини та віра у краще майбутнє вільної української держави і нації.

Література:
1. Федорів, Р.М.  Ворожба людська : роман / Роман Федорів. - Львів : Каменяр, 1987. - 407с.
2. Федорів,, Р.М. Єрусалим на горах. - К.:Видавництво гуманітарної літератури, 2008. - 608с.
3. Федорів, Р.  Жбан вина.Повість у легендах.Кам"яне поле.Роман.. - Львів : Каменяр, 1988. - 551с.
4. Федорів, Ю. Iсторiя церкви в Украiнi.Репринтне видання. - Львiв:Свiчадо, 2001. - 362с.
5. Федорів, Р.М.  Квiт папоротi : Повiстi та оповiдання. - Львiв:Каменяр, 1969. - 326с.
6. Федорів,, Р.М. Отчий світильник : [роман] / Роман Федорів. - К : Дніпро, 1985. - 518 с.
7. Федорів, Р.  Пустеля без броду // Дзвiн . - 1997.-N8. - С.3
8. Федорів Р. Твори в 2-х томах . - К : Дніпро, 1980. - 510с
9. Федорів, Р.М.  Твори: В 3-х т. Т. 3: Кам'яне поле. Ворожба людська : романи / Роман Федорів. - К. : Дніпро, 1990. - 688с.
10. Федорів, В.М. Турецький міст : повість / Роман Федорів. - Львів : Каменяр, 1990. - 78с.
11. Федорів, Р. Чорна свiча вiд Iлени // Киiв . - 1995.-N1. - С.12
12. Федорів, Р. Чудо святого Георгiя о Змiе // Дзвiн . - 1995.-N5. - С.23
13. Федорів, Р.  Яре  зерно. Книга мандрівок.. - К. : Каменяр, 1974. - 207с.

Про автора та його творчість:
1. Герасимова Г. П. Федорів Роман Миколайович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 276. — 784 с.
2. Єременко, О. "Коваль, що виковує душі": Рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р.Федоріва // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 10. - С.6
3. Єременко, О.  Трагедія землі - часу - людини: синівський гріх і материнська покута:[ За романом "Єрусалим на горах" Р.Федоріва] // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 4. - С.4
4. Єременко, О.  "Це роман про кожного з нас, про наші страждання, про нашу землю, її минуле й сучасність":[ Матеріали до бінарного уроку за романом "Єрусалим на горах" Р.Федоріва] // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 2. - С.30
5. Качкан В.  Силове поле його душі: [Р. Федорів] // Дзвін. - 2010. - № 12. - С.119
6. Слабошпицький, М.Ф. Наближення до суті : літературні долі / Михайло Слабошпицький. - Київ : Ярославів Вал, 2015. - 620 с.
7. Усманова, О.  "Ми всі час від часу повинні дихати сивим вітром...": Публіцистична творчість Р.Федоріва // Українська мова і література в школах України. - 2013. - № 11. - С.24

Інтернет-ресурс: 
1. Федорів Роман Миколайович — Вікіпедія[Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org › wiki › Федорів_Роман_Миколайов...
2. ЖУРНАЛІСТ ТА ВИДАВЕЦЬ Р. ФЕДОРІВ: ПОРТРЕТ НА ТЛІ ...[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://  irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64

Коментарі: Залишити коментар
 
X