Слідкуйте за нами

11-03-2016

 

Кременчуцький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги


м.Кременчук вул.Пролетарська,54
Прийом громадян: понеділок - п’ятниця з 09.00.-18.00
8 (05366) 3-00-38


                                                                           
                                                                                 


 

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН
    Порядок реалізації права на безоплатну правову допомогу, підстави та державні гарантії визначаються Законом України "Про безоплатну правову допомогу”. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

      Отримати безоплатну вторинну правову допомогу мають право:

•особи, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму;
•інваліди, які отримують пенсію або допомогу у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
•діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
•особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, як потребують додаткового або тимчасового захисту»;
•особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
•особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
•особи, реабілітовані, відповідно до законодавства України;
•ветерани війни;
•особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
•особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань; учасники АТО, із відповідним статусом, члени сімей загиблих у разі порушення права на пільги та гарантії їх соціального захисту, передбачені законами.
    Ці категорії осіб можуть у разі потреби скористатися послугами адвокатів для представлення своїх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах.
    Держава фінансує послуги адвокатів, які будуть захищати інтереси громадян. 

    Центр надає такі види правових послуг:
•захист;
•здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
•складення документів процесуального характеру.

Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги
1.Особа звертається до Центру та подає документи, що підтверджують її належність до однієї зі вразливих категорій громадян.
2.Центр приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та призначає адвоката.
3.Держава оплачує послуги адвоката, особа — судові витрати.

    Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює для мешканців м. Кременчука, м.Комсомольськ, Глобинського, Кобеляцького, Козельщинського, Кременчуцького та Семенівського районів та інших районів Полтавської області.
     
     Додаткову інформацію щодо того де і на яких умовах забезпечується правова допомога, у чому вона полягає тощо можна отримати за єдиним номером безоплатної правової допомоги в Україні - 0 800 213 103. 

 


Документи, які необхідно подати у разі звернення до Кременчуцького місцевого центру з надання БВПД

     Особи, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законні представники, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків;
-довідку про отримання (неотримання) соціальної допомоги відповідної формою, яка видається органами соціального захисту населення та підтверджує,  що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує  соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги. Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою  допомогою, є суб’єктом права на неї.
   
    У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:
-довідка про склад сім'ї;
-довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;
-довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати - у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;
-довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби - у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб.

    У такому випадку уповноважена службова особа місцевого центру самостійно обчислює середньомісячний сукупний дохід сім’ї особи, яка звернулася за наданням правової допомоги.


    Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законні представники, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків;
-пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про  встановлення інвалідності;
-довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії.
 
    Законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника;
-документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
-реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини,  яка може стати або стала жертвою насильства в сім'ї;
-рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у м. Києві та  Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах  дітей - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
-заяву або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі - у разі звернення до місцевого  центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
-спеціальну картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

   Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);
-довідку про звернення за захистом в Україні;
-рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання  біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем  або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності).

    Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків;
-посвідчення встановленого зразка.

    Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків;
-посвідчення встановленого зразка;
-посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші  документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед  Батьківщиною.

    Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
-посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

 Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків ;
-ухвалу суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

    Опікуни або піклувальники осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників;
-паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
-посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);
-рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
-копію ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності).

    Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законні представники до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
-паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну  вторинну правову допомогу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника;
-документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у  разі наявності;
-копію ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. 

    Особи, реабілітовані відповідно до законодавства, до звернення додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
-реєстраційний номер облікової картки платника податків ;
-посвідчення про право на пільги реабілітованих.

 Коментарі: Залишити коментар
 
X