Слідкуйте за нами

12-04-2013

І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс молодих літераторів до 95-річчя від дня народження О. Гончара "Літературна молодіжна хвиля" (далі – конкурс) проводиться управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Олеся Гончара.

1.2. Конкурс проводиться з метою: виявлення обдарованої молоді, спонукання її до створення різних жанрів художньої майстерності (вірші, оповідання, есе); виховання у молоді патріотичних поглядів та переконань, любові до Батьківщини; висвітлення почуттів гордості до своєї країни; формування активної та свідомої життєвої позиції.

1.3. У конкурсі беруть участь юнаки і дівчата віком від 15 до 21 року, користувачі міських та сільських бібліотек-філіалів, центральних районних (міських) бібліотек.

ІІ. Умови участі та порядок проведення конкурсу

2.1. Конкурс організовують і проводять обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара, центральні районні та міські бібліотеки.

2.2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара.

2.3. Конкурс проводиться з другої декади лютого по квітень 2013 року в номінаціях - поезія і проза:
- з другої декади лютого по березень готуються конкурсні роботи користувачами бібліотек районних (міських) центральних бібліотечних систем;
- у квітні поточного року вивчаються подані роботи і підбиваються підсумки;

2.4. Конкурсні роботи повинні бути оформлені на папері формату А4 шрифтом №14. На титульній сторінці вказується номінація, тема і відомості про автора: прізвище, ім'я та по батькові повністю, дата народження, навчальний заклад, домашня адреса, контактний телефон, назва бібліотеки, прізвище, ім'я та по батькові керівника бібліотеки.

2.5. Конкурсні роботи по одній з кожної номінації надсилаються до 01 квітня 2013 року в паперовому та електронному вигляді на адресу: Обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара, вул. Енгельса, 25-а, м. Полтава, 36039.

2.6. У ході проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Порядок визначення переможців конкурсу

3.1. Для здійснення оцінки представлених на конкурс робіт, підбиття підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється журі.

3.2. Склад журі конкурсу затверджується окремим наказом управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.

3.3. При оцінці конкурсних робіт враховується відповідність таким критеріям:
- творчий підхід у визначенні поняття патріотизму;
- оригінальність подання тексту конкурсної роботи;
- змістовність поданих на конкурс робіт.

3.4. Кожен із критеріїв оцінюється за п'ятибальною системою.

3.5. Переможцями конкурсу визначаються учасники конкурсу, роботи яких набрали найбільшу кількість балів.

IV. Нагородження переможців конкурсу

4.1. На підставі рішення журі видається наказ управління культури Полтавської обласної державної адміністрації про підсумки проведення конкурсу, нагородження переможців та учасників.

4.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами управління культури Полтавської обласної державної адміністрації відповідно І, ІІ , ІІІ ступенів з врученням призів.

4.3. Всі учасники конкурсу нагороджуються подяками Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. Гончара.
V. Фінансове забезпечення конкурсу

5.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів управління культури Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до затвердженого кошторису.

5.2. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які не заборонені чинним законодавством України.

Заступник начальника – начальник
відділу охорони культурної
спадщини та культурної політики
управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації підписано В.В.Вождаєнко
Коментарі: Залишити коментар
 
X