Слідкуйте за нами

09-01-2014
71. Питання: Підкажіть, будь ласка, чи є у вас література, як вирощувати равликів у домашніх умовах. 
З повагою, Анастасія

На  жаль, літератури про вирощування равликів в домашніх умовах в нашій бібліотеці немає.  Лише можемо запропонувати таку статтю: Кражан, С. Ампулярии - деликатесные улитки:[ выращивание виноградных улиток ] // Огородник . - 2005.-   2.. - С.54 


70. Питання: 
Есть ли в вашей библиотеке литература об альтернативных источниках энергии? 
З повагою, Василий Степанович
Рекомендуємо такі джерела: 1.  Білоцький, С.   Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни   щодо розвитку альтернативної енергетики // Право України. - 2013. - № 6. - С.120
  2.  Месель-Веселяк, В.   Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України// Економіка АПК.           - 2011. - № 12. - С.3

  3.  Митченок, О.   Розвиток альтернативної енергетики як механізм соціально-економічного зростання країни // Економіка АПК. -          2012. - № 4. - С.27

 4.  Романчук, С.В.  Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики                    України  // Економіка та держава. - 2014. - № 11. - С.121

 5. Трипольська, Г.  Ефективність державної політики у сфері сприяння виробництву "зеленої" електроенергії в Україні  // Актуальні                проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С.98

 6.   Скорук, О.  Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С.28 69.  Питання: Профессиональная самореализация преподавателя. 
З повагою, Марина

Рекомендуємо такі джерела: 1. Абсалямова, Я. Роль самоменедженту в стратегії професійної самореалізації викладача ВНЗ // Рідна школа. - 2014. - № 8/9. - С.9

         2. Гайченко, О.В. Самоосвіта вчителя - шлях до зростання педагогічної майстерності // Всесвітня література та культура в                                                                     навчальних закладах України. - 2014. - № 10. - С.8 

         3. Демиденко, В. Самореалiзацiя:сутнiсть,становлення,розвиток  // Педагогiка i психологiя . - 2004.- 2. - С.31

         4.Комісаренко, Н. Самореалiзацiя як прояв соцiального становлення особистостi // Рiдна школа . - 2003.- 1. - С.23 

         5.  Лосева, Н.   Розвиток iдеi самореалiзацii особистостi // Рiдна школа . - 2004.- 5. - С.71 
68. Питання: Інноваційні трансформації економічного розвитку 
З повагою, Варвара Ивановна 

Рекомендуємо такі джерела : 1. Актуальні проблеами розвитку постіндустріального суспільства : ( нові технології в легкій промисловості ) // Легка промисловість. - 2010. - № 3. - С. 13

   2. Глухова Д.   Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні // Економіка та держава. - 2010. - № 12. - С.58

   3.  Саліхова, О.Б.  Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС //                          Економіка і прогнозування. - 2014. - № 3. - С.121
 4.  Семак, Б.Б.  Маркетингова концепція виводу на вітчизняний ринок нового товару – нанотекстилю // Актуальні                                              проблеми економіки. - 2014. - № 5. - С.229

  5.  Ткачова, О.А.  Нанотехнології як об'єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практика // Економіка і                                                            прогнозування. - 2014. - № 2. - С.105 
Ці та інші джерела Ви отримаєте відвідавши нашу бібліотеку за адресою : вул.Щорса 66/13, відділ технічної літератури67. Питання: Допоможіть знайти в якому журналі надрукована стаття О. Матвіїва "Кластеризація фармацевтичної галузі як метод зміцнення її фінансово-інвестиційного потенціалу" 
З повагою, Ксенія
 
 Стаття , яка Вас цікавить надрукована в журналі "Актуальні проблеми економіки" №8 за 2014 рік. 
 
 
66. Питання: Розвиток сільського туризму в Україні. 
З повагою, Яна 

 
Рекомендуємо такі джерела:
1. Малік, М. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій

// Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С.110

2. .Кифяк, В. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку "зеленої економіки" // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С.23

3. Литвин, І. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С.81

4. Товт, М. Щодо вдоконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері сільського зеленого туризму // Віче. - 2013. - № 22. - С.30

5. Сердюкова, О.М. Сутність сільського зеленого туризму // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - С.87

6. Пугач, Н.А. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму // Економіка АПК. - 2014. - № 9. - С.86
 
 
 65. Питання: Використання ізотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами. 
З повагою, Галина

 
Рекомендуємо такі джерела :1.Скрипник, Я.Ю. Використання ізотерапії та хромотерапії як арт-терапевтичного асобу в роботі з дітьми зі зниженим зором // Русский язык и литература в школах Украины. - 2014. - № 10.- С.2(вкладка)

2.Скрипник, Я.Ю. Використання ізотерапії та хромотерапії як арт-терапевтичного асобу в роботі з дітьми зі зниженим зором // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 30. - С.7(вкладка)

3. Дубейко, Л.О. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 30. - С.2 (вкладка)

4.Маланчій, В. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами // Початкова школа. - 2014. - № 4. - С.62

5. Маржановська, Т. Застосування методів сенсорної стимуляції у структурі комплексної абілітації дітей з особливими потребами // Психолог. - 2012. - № 19. - С.48 
 
 64.  Питання: Підготовка майбутніх учителів початкових класів у світлі завдань сучасної вищої школи. 
З повагою, Марина

 
 
Рекомендуємо такі джерела: 1. Кутня, І. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів у світлі завдань сучасної вищої школи // Початкова школа. - 2014. - № 10. - С.28

2. Скороходова, Н. Учителю, яким буде твій майбутній учень? : Готуємо дітей до навчання у школі // Початкова школа. - 2014. - № 3. - С.52

3.Тіток, М. Пропедевтика фізичних занять у початковій школі // Початкова школа. - 2014. - № 8. - С.51

4. Федурко, М. Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи // Початкова школа. - 2014. - № 10. - С.36 
  63. Питання: Допоможіть скласти список літератури за темою: "Динаміка становлення глибинної психології в Україні" 
З повагою, Ірина

 
Пропонуємо такий список літератури по Вашій темі:

1. Андрущенко В., Яценко Т. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / Т.Яценко, В.Андрущенко. - К.,2012.- 128 с.

2. Антонова Н. Дослідження взаємозвязку особливостей тепераменту та показників особистісної зрілості студентів-психологів : [ з використанням нових авторських методик дослідження // Практична психологія та соціальна робота. - 2-12. - № 12. - С.1

3.Богдан Т.В. Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особистості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання / Т.В.Богдан. - Харків, 2012. - 224 с.

4. Коновалова О.А. Глибинно-психологічне пізнання феномену експектацій методом активного соціально-психологічного навчання / О.А.Коновалова. - К., 2002.- 18 с.

5. .Раджабова С.Ш. Ідетифікація та її вияв у особистісній проблемі суб'єктам. - К.:Либідь, 2008. - 347 с.

6. Харенко С.Г. Психологічні особливості та корекція емоційних станів підлітків засобами активного соціально-психологічного навчання / С.Г.Харенко. - Івано-Франківськ, 2008. - 369 с.

7.Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: навчальний посібник / Т.С.Яценко. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

8. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції : Активне соціально-психологічне навчання / Т.С.Яценко. - К.: Вища школа, 2004. - 679 с. 
 
 
62. Питання: "Нормативно-правове регулювання банківських послуг". На підставі яких законів, ліцензій, міжнародних угод та контрактів надається банківська послуга? 
З повагою, Галина 

Рекомендуємо такі джерела: 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України. - К,,2006

2. Орлик О.П. Банківське право. - К., 2005.- 375 с.

3. Прокопенко І.Ф. та ін. Основи банківської справи. - К., 2005.- 412 с.

4. Банкіськ операції. - К., 2008.- 608 с.

Ці та інші джерела Ви отримаєте в технічному відділі бібліотеки за адресою: вул. Щорса 66/13 
 
 
 61. Питання: Скажіть чи є у фондах бібліотеки Збірник наказів і інструкцій Міносвіти УРССР? І якщо є, то з якого року? Дякую 
З повагою, Варвара Ивановна

 
Шановний користувач! На жаль, цього "Збірника..." не має у фонді нашої бібліотеки. Ви можете звернутися до Полтавської обласної наукової бібліотеки ім. Котляревського і ознайомитися з цим збірником. 
 
 
 
60. Питання: Можно ли в Вашей библиотеке найти Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 года (льготы для лиц , работавших в условиях крайнего Севера) 
З повагою, Василий Степанович

 
Шановний! Пропонуємо завітати до бібліотеки і ознайомитися з цим Указом... ( тех. відділ, вул Щорса 66/13).  
 
 
 
59.  Питання: Чи є в бібліотеці книга Л.Дашвар "На запах м'яса"? 
З повагою, Марина 

 
 У фондах бібліотеки є книга, яка Вас цікавить. Запрошуємо до юнацького відділу Центральної бібліотеки за адресою :вул. Щорса 66/13
 
 
58. Питання: Чи можна підібрати літературу до курсової роботи по темі "Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків держбюджету". 
З повагою, Анатолий

 
Рекомендуємо такі джерела 1. Ященко Л.О. Прогнозування державного боргу // Статистика України. - 2014.- № 2. - С.14

2.Бабич Л. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. С.133

3.Богдан Т. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності // Економіка України. - 2013. - № 2. - С.4

4. Радіонов Ю. Причини і наслідки неефективного використання міжбюджетних трансфертів // Економіка України. - 2013. - № 3. - С.59

  5. Макар О. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні // Економіка та держава. - 2013. - №10. - С.54
 
 Ці та іні джерела Ви отримаєте у відділі технічної літератури ЦМБ ім.Горького за адресою вул.Щорса 66/13. Запрошуємо до бібліотеки.
 

 
57. Питання: Использование мультипликаторов на предприятии.
З повагою, Денис

 
Рекомендуємо такі джерела: 1. Вожжов, А. Про оцiнку використання кредитного мультиплiкатора для забезпечення економiчного зростання // Економiка Украiни . - 2004.- 7. - С.18
2. Споживання.Заощадження.Інвестиції // Малиш, Н.А. Макроекономiка . - 2003. - с.62

3. Скворцов, І.Б. Використання системи мультиплікаторів для планування діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С.541

Ці та інші джерела Ви отримаєте завітавши в нашу бібліотеку за адресою вул. Щорса 66/13. 
 
56. Питання: Есть ли в библиотеке журнал "Компьютер+ программы"? 
З повагою, Тимофей 

На жаль наша бібліотека не отриує цей журнал. Юнацький відділ ЦМБ ім.Горького передплачує журнал "Комп'ютер. Знаю як


55. Питання: Де можна знайти газету "Робітник Кременчуччини" за 1959 рік березень місяць? 
З повагою, Валентина  

 
В інформаційно-бібліографічному відділі є потрібна Вам газета. Запрошуємо до бібліотеки. Наша адреса: вул.Щорса 66/13
 
 
 
54.  Питання: Розслідування нещасних випадків на виробництві. 
З повагою, Валентина

 Рекомендуємо такі джерела: 1.  Кабінет Міністрів України. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків , професійних захворювань і аварій на виробництві :   [ Постанова від 30.11.2011 р. № 1232] // Бизнес. - 2012. - 20-27 февраля (№ 8). -С.11(Бухгалтерія)

  2.   Крот, Ю. Нещасний випадок на виробництві: порядок розслідування та докуметальне оформлення // Бюджетна  бухгалтерія. - 2012. - № 24. - С.13

3. Федоренко, М.   Розслідування нещасних випадків комісією підприємства. Інформаційне забезпечення // Охорона  праці. - 2014. - № 6. - С.35(вкладка)  

 4. Нещасні   випадки на виробництві 6  :[ в т.ч. і Постанова Кабміну від 30.11.11 № 1232]  // Все про бухгалтерський облік. - 2012.  - 11 січня (№ 3). - С.1 

та запрошуємо до нашої бібліотеки для більш детальнішого ознайомлення.


53. Питання: Есть в вашей библиотеке книга Кропивко М. Про інтегровані аграрні формування та перспективи їх розвитку в Україні за 2014 год? 
З повагою, Варвара Ивановна  

 
 На жаль в нашій бібліотеці ця книга відсутня
 
 
52.  Питання: Статистичні дані про захворюванність на рак щітоподібної залози населенняУкраїни? 
З повагою, Владимир Борисович  

 
Рекомендуємо такі джерела: 1.  Баленко, Н.В.    Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення  // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 1.  - С.33
 2. Фузік, М.М.   Захворюванність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС: [статистичні дані ] //                                                 Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 2. - С.62  
 
51.Моє питання: Есть ли в библиотеке "Положение о порядке построения, изложения и оформления государственных нормативных актов об охране труда"за 1994 год?

З повагою, Валентина 
 
Шановна!  У відділі технічної літератури є книга "Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних актів.Т. 2", де ви можете ознайомитися з цим "Положенням..." Запрошуємо до відділу технічної літератури. 
 
 
 50.  Питання: Подскажите, пожалуйста, в каком издательстве вышла книга Швецов Г. Инженерная геология механика грунтов 
З повагою, Василий Степанович 

 
 Повний опис книги: Швецов Г.И. Инженерная геология механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. пообие для вузов. - М.: Высшая школа, 1987. - 295 с.
 
 
 49.  Питання: Получает ли ваша библиотека журнал "Мисливські собаки"? 
З повагою, Владимир Борисович 
 
Так. В цьому році отрумує цей журнал відділ технічної літератури ЦМБ ім. М. Горького
 
48. Питання: Допоможіть підібрати список літератури до курсової роботи на тему: "Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан і стратегія розвитку" 
З повагою, Яна
 
Рекомендуємо такі джерела:

1. Крусян А. Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку // Право України. - 2014. - № 4. - С.17

2. Кузнєцова Н. Громадянське суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та взаємодії // Право України. - 2014. - № 4. - С.63

3. Стеценко С. Громадянське суспільство та соціальна держава: проблеми взаємодії // Право України. - 2014. - №4. - С.71

4. Оніщенко Н. Громадянське суспільство і виклики часу: від теорії до практичних дій // Віче. - 2014. - №7. - С. 30

5. Пухкал О. Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С. 41

6. Пухкал О. Національна ідея як важливий чинник розвитку громадянського суспільства в Україні // Економіка та держава. - 2013. - №2. - С. 118

Ці та інші джерела Ви отримаєта у технічному відділі нашої бібліотеки за адресою: вул. Щорса, 66/13 
 
47.   Питання: Чи є в бібліотеці література про конвергентний ринок 
З повагою, Анатолий 

 
 

Рекомендуємо такі джерела: 

1.  Притула, Я.   Стурктурні реформи і регіональна конвергенція в Україні // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С.7 

2. Музика, Л.   Щодо конвергенції приватного і публічного у цивільному праві // Право України. - 2014. - № 1. - С.232 

3. Гальчинський, А.С.   Конвер

Коментарі: Залишити коментар
 
X