Слідкуйте за нами

06-03-2018
     

 

Макаренко Антон Семенович     Народився в робітничій сім'ї на Сумщині 13 березня 1888 року в м. Білопілля. В 1901 р. батько, маляр за професією, переїхав з родиною до рідного матері Крюкова — робітничого селища в Кременчуці. Тут А.С. Макаренко закінчив Кременчуцьке 4-класне училище (1904 р.) і педагогічні курси при ньому (1905 р.). В 1905-1911, 1917-1919 рр. вчителював у Крюківському 2-класному залізничному училищі; в 1911—1914 рр. працював у такому ж училищі на станції Долинській Херсонської губернії. Після відкриття в Полтаві у 1914 р. вчительського інституту став одним із перших його 44 студентів. У 1917 р., закінчивши інститут із золотою медаллю, повернувся до Кременчука на попереднє місце роботи. Згодом працював інспектором Крюківського вищого початкового залізничного училища, був членом колегії Крюківського відділу народної освіти. Восени 1919 р. переведений до Полтави. Завідував 2-м міським початковим училищем, у серпні 1920 р. призначений директором 10-ї трудової школи.
     У вересні 1920 р. А.С. Макаренко на пропозицію губернського відділу народної освіти очолив колонію неповнолітніх правопорушників, що знаходилася спочатку на хуторі Триби під Полтавою, а з листопада 1921 р. — у с. Ковалівка за 9 км від Полтави в колишньому поміщицькому маєтку В.В. Трепке (в березні 1921 р. колонії присвоєно ім'я М. Горького). Розпочавши небувалий педагогічний експеримент, А.С. Макаренко зумів перетворити потенційних злочинців на організованих, свідомих і активних членів суспільства. Він створив виховну методику, основою якої було виховання в колективі й через колектив, і заперечення тези про незмінність природжених властивостей дитини (поведінка дітей, на його думку, є наслідок їхнього виховання). З переїздом колонії в 1926 р. до Куряжа під Харковом полтавський період діяльності А.С. Макаренка закінчився. З кінця 1927 р. він керував комуною імені Ф.Е. Дзержинського, заснованою в селищі Новому Харкові (передмістя Харкова). В 1935—1936 рр. працював у Києві заступником начальника відділу трудових колоній НКВС УСРР, у 1936-1937 рр. керував колонією у Броварах. Із 1937 р. жив у Москві, займаючись літературною і громадсько-педагогічною працею. Помер в Москві 1 квітня 1939 року.
     Свій досвід і педагогічні погляди А.С. Макаренко втілив у творах (писаних російською мовою): "Марш 30-го року" (1932 р.), "Педагогічна поема" (1933—1935 pp.), "Книга для батьків" (1937 p.), "Прапори на баштах" (1938 p.), статтях "Про комуністичну етику", "Комуністичне виховання і поведінка" та ін. Найбільш повне видання творів А.С. Макаренка в українському перекладі вийшло у Києві в 7 томах у 1951—1953 рр. Система А.С. Макаренка мала вплив на розвиток радянської педагогіки, а також на письменників, що писали для дітей і юнацтва. Творчість А.С. Макаренка вивчають у багатьох країнах світу. Центр міжнародної Макаренської асоціації міститься в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Для нагородження передових педагогів в Україні встановлено медаль А.С. Макаренка.
     У Кременчуці у 1951 р. в батьківському будинку, де А.С. Макаренко жив у 1905—1911, 1917—1919 pp., відкрито педагогічно-меморіальний музей його імені — єдиний у колишньому СРСР. На будинку музею в 1968 p. А.С. Макаренку відкрито меморіальну дошку; друга дошка встановлена в 1976 р. на фасаді будинку колишнього залізничного училища; в 1988 р. на території музею встановлено пам'ятник.
    У Полтаві у 1982 p. А.С. Макаренку встановлено меморіальну дошку на фасаді корпусу Полтавського педагогічного університету; в 1951 p. іменем педагога названо вулицю.
     В с. Ковалівці Полтавського району у 1988 р. на місці, де в 1921—1925 рр. була дитяча трудова колонія імені М. Горького, відкрито музей-заповідник А.С. Макаренка. Перед сільським будинком культури у 1988 p. встановлено пам'ятник А.С. Макаренку.


          Література:


    1.    Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения :  В 8-ми    т.Том 1.. - М. : Педагогика, 1983. – 368с
    2.    Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения :  В 8-ми    т.Том 2.. - М. : Педагогика, 1983. -  512с.
    3.    Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения :  В 8-ми    т.Том  3.. - М. : Педагогика, 1984. – 512с.
    4.    Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения.В  8- ми т.Том  4.. - М. :Педагогика, 1984. - 400с.
    5.    Макаренко, А.С.    Педагогические  сочинения : В  8-ми т. Том 5.. - М. : Педагогика, 1985. – 336с.
    6.    Макаренко, А.С.    Педагогические произведения : В  8-ми томах.Том 6.. - М. : Педагогика, 1985. - 384с.
    7.    Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения : В  8-ми   т.Том 7.. - М. :  Педагогика, 1986. –  320с.
    9.    Макаренко, А.С.    Педагогические произведения : В  8-ми т.Том 8.. - М. :Педагогика, 1986. –  336с.
   10.    Макаренко, А.С.    Воспитание гражданина. - М:Просвещение, 1988. - 304с
   11.    Макаренко, А.С.    Книга для родителей. - М.:Правда, 1985. - 448с
   12.    Макаренко, А.С.    О воспитании. - М:Политиздат, 1988. - 256с
Література про А.С. Макаренко:
 
1.Антон Семенович Макаренко: життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд. П.Г. Лисенко, І.С. Убийвовк. – К.: Радянська школа, 1978. – 160с.
2.Біленька О. Майстерня педагогічного досвіду Антона Макаренка [трудова колонія в Ковалівці] // Зоря Полтавщини. – 2015. – 1 вересня. - № 124/125. – С.5.
3.Буйда О. Український педагог-новатор, письменник Антон Макаренко (1888-1939) // Шкільна бібліотека. – 2013. - № 3/4. – С.24.
4.Гармаш В. Зодчий людських душ: До 120-річчя від дня народження А.С. Макаренка (1888-1939) // Край. – 2008. - № 3. – С. 18.
5.Дічек Н. Спадщина А.С. Макаренка – феномен світового освітньо-виховного процесу // Педагогіка і психологія. – 2008. - № 2/4 – С. 5.
6.Дічек Н. А.С. Макаренко і проблема «морально дефективного дитинства» в раньорадянський період // Рідна школа. – 2013. - № 1/2. – С. 15.
7.Інженер людських душ: А.С. Макаренко, педагог // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2008. - № 1. – С. 80.
8.Калінська А. Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського // Географія та основи економіки в школі. – 2010. - № 5. – С. 32.
9.Карпенчук С.Г. Новий погляд на педагогічну спадщину А.С. Макаренка // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 19.
10.Когда-то в нашем городе жил великий человек – Антон Макаренко // Кремень. – 2008. - № 11. – С. 20.
11.Лисенко П.Г. Теорія і практика А.С. Макаренка в долях його вихованців. – Кременчук: Про-графіка 1998. – 170с.
12.Лысенко П.Г. Судьбы воспитанников А.С. Макаренко: Документально-биографические очерки. – Полтава, 1994. – 203с.
13.Макаренко Антон Семенович // Альманах пошани й визнання Полтавщини: 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть. – Полтава,2010. – 208с.
14.Мисечко О.Е. Педагогічний досвід А.С. Макаренка крізь призму у єдності історичного й логічного // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 1. – С. 139.
15.Музика О. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка  і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогічна і психологія. – 2008. - №3/4. – С. 15.
16.Немченко Е.Н. Зодчий «истинной человечности»: [Сценарий об А. Макаренко]// Шкільна бібліотека. – 2013. - № 3/4. – С. 118.
17.Степаненко М. Педагогічна концепція А.С. Макаренка і сучасність // Рідна школа 2013. - № 1/2. – С.23.
18.Ярмаченко М. Від Я. Коменського до А.С. Макаренка і В.І. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. – 2000. - № 4. – С. 5.

Література:


    1.   Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения :  В 8-ми    т.Том 1.. - М. : Педагогика, 1983. –  368с
    2.   Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения :  В 8-ми    т.Том 2.. - М. : Педагогика, 1983. -  512с.
    3.   Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения :  В 8-ми    т.Том  3.. - М. : Педагогика, 1984. –  512с.
    4.   Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения.В  8- ми т.Том  4.. - М. : Педагогика, 1984. - 400с.
    5.   Макаренко, А.С.    Педагогические  сочинения : В  8-ми т. Том 5.. - М. : Педагогика, 1985. –  336с.
    6.   Макаренко, А.С.    Педагогические произведения : В  8-ми томах.Том 6.. - М. : Педагогика, 1985. - 384с.
    7.   Макаренко, А.С.    Педагогические сочинения : В  8-ми         т.Том 7.. - М. : Педагогика, 1986. –320с.
    9.   Макаренко, А.С.   Педагогические произведения : В  8-ми т.Том 8.. - М. :   Педагогика, 1986. –  336с.
   10.  Макаренко, А.С.    Воспитание гражданина. - М:Просвещение, 1988. - 304с
   11.  Макаренко, А.С.    Книга для родителей. - М.:Правда, 1985. - 448с
   12.  Макаренко, А.С.    О воспитании. - М:Политиздат, 1988. - 256сКоментарі: Залишити коментар
 
X