Слідкуйте за нами

09-01-2019
9. Моє питання: Чи є у вас книжка "Вальс гормонів" Н. Зубарєвої? 
З повагою, Марта
На жаль, цієї книги немає у фонді бібліотеки

8. Моє питання: Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу по темі"Толерантність в демократичному суспільстві" 
З повагою, Валентин 
Пропонуємо Вам такі видання:
1. Бистрицький Є. Конфлікт культур і методологія толерантності // Філософська думка. - 2011. - № 4. - С.102
2. Логвінчук, В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці / Валентина Логвінчук // Трибуна. – 2006. – №7-8. – С. 19-21.
3. Митиков, Ю.А. Взаимопонимание и толерантность. - Днепропетровск : Ткума, 2010. - 140 с.
4. Подольська Є.А. Культурологія: Навч. пос. для студентів вузів/ Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова. – 2-е видання, перероблене та доповнене. – К.: ЦУЛ, 2005. – 392 с.
5. Сичова М. Ідея міжетнічної толерантності в українській державницькій думці // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С.152
6. Хома О. Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання // Філософська думка. - 2011. - № 4. - С.76
7. Шалюк О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми // Психологія і суспільство. - 2010. - № 1. - С.100
8. Юдко, Л.В. Концепт толерантність: генетичний аспект дослідження // Мовознавство. - 2017. - № 5. - С.63

7.Моє питання: Допоможіть, будь ласка, підібрати літ-ру для реферату на тему "Емпатійний розвиток дитини". 
З повагою, Інга
Запрошуємо Вас до бібліотеки для перегляду таких видань: 


74.100
А28     Адаменко,, Л.В. Взаємодія дошкільників та дорослих : Комплексна корекційно - розвивальна робота / Лариса  Адаменко. - К : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. - 128 с.

Волошин, О. Деструктивні емоційні стани підлітків:[ Соціально-психологічні аспекти генези] // Психолог. - 2012. - № 20. - С.4

Калошин,, В.Ф. Практика управління емоційним станом.Раціонально-емотивна терапія. - К. : Шкільний світ, 2012. - 128 с.

88.3
К43     Кириленко, Т.С. Психологiя:емоцiйна сфера особистостi : Навчальний посiбник. - К.:Либiдь, 2007. - 256с

88.5
Л64     Литтауер, Ф. Личность Плюс : [как разобравшись в себе, разобраться в окружающих] / Флоренс Литтауер. - [Киев] : [Network Twenty One Ukraine], [2014]. - 244 с.

74.200.53
Л77     Лопатіна, О.О.  50 уроків про сенс життя : для занять з дітьми середнього та старшого шкільного віку / О.О.Лопатіна, М.В.Скребцова. - Х : Основа, 2014. - 366 с.

88
М17    Максименко, С.Д.  Загальна психологія : Навчальний посібник для вузів. - К.:Центр учбової літ., 2008. - 272с

Ніколаенко, Л. Категоризацiя i мовне вираження емоцiй спiвчуття та злорадства
// Мовознавство . - 2005.- 1. - С.45

Шалюк О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми // Психологія і суспільство. - 2010. - № 1. - С.100

Харченко, Н. 12 уроків емпатії. Як зрозуміти себе та інших // Шкільний світ. - 2019. - № 3. - С.  5

Харченко, Н. Ігри та вправи на емпатію. Як розвивати емпатію в дітей і дорослих
// Шкільний світ. - 2019. - № 3. - С.  10

Хронюк, І. Емоційний комфорт дитини:[ Заняття для батьків молодших школярів]
// Психолог. - 2012. - № 10. - С.25

Чекстере О. Надмірне захоплення віртуальним простором:[ Джерело емоційної депривації] // Психолог. - 2011. - № 33. - С.4
 

6. Моє питання: Допоможіть підібрати літературу для курсової на тему "Інноваційні технології навчання в сучасній школі". 
З повагою, Люк 
Пропонуємо Вам опрацювати таку літературу:
37.09
1.  Ч-44Чепіль, М.М. Педагогічні технології : навч. посіб.  / М.М.Чепіль, Н.З.Дудник. - Київ : Академвидав, 2012. - 222 с.
37.014(477)
2. Реформування школи : нововведення української освіти : [посібник] / [уклад. О.С.Казачінер]. -
Харків : Видавнича група "Основа", 2018. - 94 с.
3. Аношкіна, Г. Формування ув учнів бажання й уміння вчитися // Українська мова та література. - 2018. - № 17/18. - С. 57
4. Богосвятська, А.-М. Ідеї для відкритого уроку // Зарубіжна література в школах України. - 2018. - № 1. - С.58
5. Богосвятська, А.-М. Сучасний урок у Новій українській школі. Спроба рефлексії
// Зарубіжна література в школах України. - 2018. - № 9. - С. 4
6. Варданян, М. Освітній буктрейлер як інноваційна технологія для початкової школи // Початкова школа. - 2015. - № 10. - С.42
7. Кремень, В.Г. Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 4. - С.5
8.  Ляшенко, О.І. Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України
// Педагогіка і психологія.Вісник Академії педагогічних наук України. - 2016. - № 4. - С.5
9. Перебийніс, С.М. Використання інноваційних технологій на уроках української мови: мнемонічні фрази // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 9. - С.2
10. Скрипка, О.І. Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 19/21. - С.3

5.Моє питання: Чи є в бібліотеці матеріфли по темі: "Філософія Г.С. Сковороди" 
З повагою, Анна 
Пропонуємо вам такі джерела:
1. Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди// Філософська думка. - 2014. - № 5. - С.5
2. Герус Л.   Квітка щастя. До дня народження Григорія Сковороди// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 31/32. - С.  46
3. Знаменщикова В.   Мандрівний філософ Григорій Сковорода та лебединський край// Культура і життя. - 2018. - 14-21 вересня (№ 37). - С. 10
4. Кожукало Н.   "Український Сократ": Матеріали для проведення Сковородинських читань// Зарубіжна література в школах України. - 2017. - № 12. - С.52
5. Маценко Ж.   Духовність: антична спадщина. Гуманістичні ідеї доби українського просвітництва: [ Сковорода ]// Психолог. - 2017. - № 9/10. - С.23
6. Меркулов М.   Тема натури як Божого промислу у творчості Григорія Сковороди і Климентія Зіновієва// Слово і час. - 2015. - № 4. - С.8
7. Ушкалов Л.   Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди// Слово і час. - 2016. - № 12. - С.57

4.Моє питання: Які книги Макса Кідрука є в бібліотеці? 
З повагою, Іван 
  Пропонуємо Вам переглянути такі видання  М. Кідрука:


84.4УКР6
К38     Кідрук, М. Бот : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 476 с.

84.4УКР6
К38     Кідрук, М.І. Бот.Гуаякільський парадокс : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 512 с.

821(477)
К38     Кідрук, М.І. Де немає Бога : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 478 с.

84.4УКР6
К38     Кідрук, М. Жорстоке небо : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 608 с.

821(477)
К38     Кідрук, М.І. Зазирни у мої сни : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 521 с.

821(477)
К38     Кідрук, М.І. Любов і піраньї : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 283 с.

821(477)
К38     Кідрук, М.І. Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 256 с.

84.4УКР6
К38     Кідрук, М.І. На Зеландію! : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 256 с.

Кідрук,, М.І. Навіжені в Мексиці. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 286 с.

84.4УКР6
К38     Кідрук, М.І. Навіжені в Перу : [оповідання] / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 304 с.

84.4УКР6
К38     Кідрук, М.І.  Не озирайся і мовчи : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 506 с.

821(477)
К38     Кідрук, М.І. Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 364 с.

84.4УКР6
К38     Кідрук, М.І. Твердиня : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 554 с.
 

3.Моє питання: Добрий день. Допоможіть знайти інформацію на тему ''Інтернет-залежність як психологічний феномен та вид адиктивної поведінки'' 
З повагою, Андрей 
Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
         1.              Пайффер, В. Как избавиться от вредных привычек навсегда. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. - 256 с.
        2. Баланіна, О. Школа безпеки. Що необхідно знати про безпеку вдоа, на вулиці та в Інтернеті // Шкільний світ. - 2017. - № 13. - С.25
       3. В плену Всемирной паутины. И не только... // Тайны ХХ века. - 2018. - 21-28 сентября (№ 38). - С. 6
       4. Трегуб, А.  Мішель В'євйорка: "У сучасному світі більше можливостей уникнути або відмовитися від воєнного конфлікту, громадянської війни чи політичного насильства": [Про природу і якість насильства в наш час, роль медіа та інтернету в трансформації цього явища та його запобігання] // Український тиждень. - 2018. - 21-28 вересня (№ 38). - С. 24
      5. Чернов, В.  Зависть, депрессия, хандра: ловушки соцсетей // 7Я. - 2018. - 2-9 октября (№ 40). - С. 5
      6. Так реально, что опасно: какие неприятности поджидают в виртуальной реальности? // 7Я. - 2018. - 13-20 ноября (№ 46). - С. 25
      7. Терн, Г. Кібербезпека: пам'ятка для батьків // Жінка. - 2018. - № 11. - С. 38

Чернов, В.  Безопасность в Сети // 7Я. - 2018. - 20-27 ноября (№ 47). - С. 9
      8. Інтернет-безпека дітей. Школа й віртуальний світ // Шкільний світ. - 2018. - № 23. - С.  13
      9. Трегуб, А. Домінік Кардон: "Не треба підгодовувати тролів власною увагою та часом": Інтернет, вплив на людське спілкування та правила, що регулюють цифровий простір // Український тиждень. - 2019. - 11/18 січня (№ 1/2). - С. 56
 
 2. Моє питання: Підскажіть, будь ласка, чи є у вас українською мовою роман Андре Жида "Фальшивомонетники" 
З повагою, Анна 
Вибачте, але цього твору немає у фонді нашої бібліотеки.

1. Моє питання: Доброго дня. Чи є у вас газета "Кременчуцька зоря" за 1986 рік? 
З повагою, Лада. 
Так, підшивка газети "Кременчуцька зоря" за 1986 рік є у нашому фонді, запрошуємо до бібліотеки за адресою: Європейська 66/13.
Коментарі: Залишити коментар
 
X