Слідкуйте за нами

17-01-2018
25. Моє питання: Пишу диплом, допоможіть підібрати літературу по темі: Сучасні протиріччя та кризи глобалізації 
З повагою, Марина 
Запрошуємо Вас до бібліотеки для перегляду таких видань: 

Іртищева, І.О.  Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С.302

Вєтринський, І. Концептуальні засади дослідження геополітики в умовах глобалізації // Віче. - 2015. - № 22. - С.6

Онищенко, В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України. -2015. - № 7. - С.4

 Куліш, І.М. Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір // Регіональна економіка. - 2015. - № 4. - С.177

Яцюк, Г.В. Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації // Економіка України. - 2015. - № 12. - С.4

Тимошенко, О.В.  Вплив глобалізації на економічний розвиток держави
// Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С.46

Зварич, Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації
// Журнал європейської економіки. - 2017. - № 1. - С.3

Колпакова, Г.М., Евдокимова Ю.В  Основные направления финансизации экономики в условиях глобализации // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С.26

Жукова, Л.М.  Проблеми реалізації економічного суверенітету в умовах глобалізації
// Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С.61


24. Моє питання: Допоможіть підібрати літературу для реферату "Полікультурне виховання школярів". 
З повагою, Марина 
Пропонуємо Вам такі видання: 

Солодка, А.  Методика полiкультурного виховання старшокласникiв у процесi вивчення предметiв гуманiтарного циклу // Рiдна школа . - 2004.- 2. - С.27

Бойченко, В.  До загальнолюдського крiзь призму нацiонального (проблеми полiкультурного виховання) // Педагогiка i психологiя . - 2003.- 3-4. - С.106

Агадуллін, Р. Полiкультурна освiта:методологотеоретичний аспект
// Педагогiка i психологiя . - 2004.- 3. - С.18

Солодка, А. Полiкультурне виховання старшокласникiв на уроках iноземноi мови
// Педагогiка i психологiя . - 2004.- 3. - С.98

Грива, О. Виховання толерантностi в дiтей та молодi // Психолог . - 2005.- 21-22. - С.3

Криворучко О. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 7/8. - С.67

Квасниця І. Полікультурне виховання майбутнього громадянина як складова національного // Початкова школа. - 2009. - № 4. - С.43

Дороз В.
   Розвиток ідей полікультурної освіти в контексті світового досвіду
// Рідна школа. - 2009. - № 10. - С.69

Кашуба, Є.Роль художніх перкладів у збереженні вітчизняних духовних цінностей:[ Залучення учнів до полікультурного сучасного світу]
// Світова література. Шкільний світ. - 2013. - № 9. - С.20

23. Моє питання: Есть у вас книга Дяченко М.С "Ритуал" 
З повагою, Іван
Доброго дня! У фонді юнацького відділу (вул Європейська 66/13) знаходиться ця книга. Запрошуємо Вас до бібліотеки.
22.  Моє питання: Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові публікації, по темі:Процедура розгляду справ у Європейському суді з прав людини. Дякую. 
З повагою, Людмила 
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини?. - К. : Центр політико-правових реформ, 2011. - 56 с.
2. Загальна інформація про функціонування Європейського суду з прав людини
// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2014. - № 2/3. - С. 9
3. Захист прав людини : Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства
// Бюлетень законодавства юридичної практики України. - 2014. - № 2/3. - 760 с.
4. Права людини: концептуальні засади інтерпретації та захисту у світлі європейських стандартів // Право України. - 2015. - № 2. - С.9
5. Карташкин, В.А. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека : Комментарий к правилам обращения в органы Совета Европы по защите прав человека. - М.:Норма-ИНФРА-М, 1998. - 90с

21.  Моє питання: Доброго вечора. Підкажіть будь ласка літературу для реферату "Дивна опішнянська кераміка". 
З повагою, Марта 

Запрошуємо Вас до бібліотеки для перегляду таких видань:

Щербань О.   Глиняна макітра в опішнянському весіллі ( друга половина ХХстоліття) // Чумацький шлях. - 2010. - № 2. - С.14

Щербань О.  Взаємовплив опішнянського гончарства і Полтавського губернського земства в 1893 - 1918 рр.: етнологічний аспект // Пам'ять століть.Планета. - 2010. - № 4/5. - С.261

Щербань О.  Опішнянський глиняний півник - свистунець у сучасному світі.
// Чумацький шлях. - 2011. - № 3. - С.26

Щербань, А. "...і брагу кухликом тягли...":[ про глиняні опішнянські кухлики ХІХ століття] // Чумацький шлях. - 2013. - № 2. - С.22

Різниченко, Ж. 30 років музейного подвижництва в Опішному // Чумацький шлях. - 2016. - № 2. - С.28

Ібрагімова, Н. Чародійниця глиняної іграшки [Опішня]
// Зоря Полтавщини. - 2017. - 28 Липень/28 Липень (№ 107/108). - С.  4

Стельмах, Л. Дивосвіт гончарської Опішні // Кремінь. - 2017. - 17-24 Серпень (№ 29). - С.  14

Украiнська керамологiя : Нацiональний науковий щорiчник.2002р.. - Опiшне:Украiнське народознавство, 2002. - 480с

Качкан, В.А. Жива глина : Мандрiвка в минуле та сьогоднiшне Опiшного. - Опiшне:Украiнське народознавство, 1994. - 232с

Украiнське гончарство : Нацiональний культурологiчний щорiчник. - Опiшне:Украiнське народознавство, 1995. - 572с

Опішнянська кераміка. - Харків : Прапор, 1970. - 23 с.


20. Моє питання: У вас е якісь книги по шахматам? 
З повагою, Роман 

Пропонуємо Вам такі видання:

Нимцович, А.И.   Моя система : Шахматная блокада.Моя система.Моя система на практике. - М.:Физкультура и спорт, 1984. - 576с

Шерешевский, М.И.   Стратегия эндшпиля. - М.:Физкультура и спорт, 1988. - 304с

Петросян, Т.В.   Шахматные лекции. - М.:Физкультура и спорт, 1989. - 174с

Гик, Е.Я.   Занимательные математические игры. - М:Знание, 1987. - 286 с.

Сокольский, А.   Ваш первый ход.На японском языке. - М.:Физкультура и спорт, 1977. - 479с

Бронштейн, Д.И.   Самоучитель шахматной игры. - М.:Физкультура и спорт, 1987. - 352с.

Карпов, А.Е.   Неисчерпаемые шахматы. - М : Издательство Московского университета, 1983. - 320 с.

19. Моє питання: Чи є у вас підручник П.П. Шляхтун "Політологія"? 
З повагою, Лара 

Ця книга знаходиться в читальному залі та абонементі ЦМБ за адресою Соборна,11 та Соборна, 9/16

18. Моє питання: Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему " Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітності". Дякую! 
З повагою, Павло 

Пропонуємо Вам такі джерела: 

Миськів Л. Бухгалтерський і податковий облік прибутку: відмінності та переваги
// Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С.73

Коблянська Г.  Актуальні аспекти обліку вексельних операцій
// Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С.84

Касич А.  Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С.185

Довбуш, В. Теоретико-організаційні аспекти нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С.58

Суббот, А. Забезпечення контролю й обліку великих платників податків
// Віче. - 2013. - № 24. - С.20

Сидоренко, Р.В.  Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С.366

Пантелійчук С. Забезпечення виплат за час відпусток у 2016 р. у бухгалтерському обліку та під час оподаткування // Праця і зарплата. - 2016. - № 8. - С. 8

Пантелійчук Л.  Неприбуткові організації: оподаткування та облік
// Праця і зарплата. - 2016. - № 9. - С. 6

Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Наказ Мін.фін. від 7 квітня 2016 року № 422
// Офіційний вісник України. - 2016. - 10 Червень (№ 43). - С. 66

17. Моє питання: Є у вас книжка Нил Гейман "Скандинавские боги" 
З повагою, Іван 

Вибачте, але цієї книги немає у фонді нашої бібліотеки.

16. Моє питання: Доброго дня! Потрібна допомога з пошуку статей та книг на тему"Особливості розвитку ринку страхування в Укрїні'' 
З повагою, Роман

Пропонуємо Вам скористатися цими і іншими виданнями , які є у фонду технічного відділу (по вул. Європейській 66/13):
--
1.  Александрова, М.М. Страхування : Навчальний посiбник для вузiв. - К.:ЦУЛ, 2002. - 208с Безугла,
2. В.О. Страхування : навчальний посібник для вузів. - К.:Центр учбової літ., 2008. - 582с Дьячкова,,  
3.  Ю.М. Страхування : навчальний посібник для вузів. - К.:Центр учбової літ., 2008. - 240 с.
4. Мальований,, М.І. Соціальне страхування : навчальний посібник для вузів / М.І.Мальований, П.К.Бечко, В.П.Бечко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 496 с.
5.  Віленчук, О.М. Теоретико-методологічні засади дослідження страхування як економічної категорії // Економіка України. - 2015. - № 7. - С.18
6.  Кульменко, О.В. Перестрахування як механізм стабілізації страхового ринку в умовах фінансової кризи // Фінанси України. - 2014. - № 7. - С.66
7. Федорова, В.А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С.339

15. Моє питання: Підскажіть пожалуста де я можу знайти журнал "За рулем" за 2012 год. 
З повагою, Олександр 

Журнал "За рулем" за 2012 рік є в технічному відділі Центральної міської бібліотеки (вул. Європейська 66/13)

14. Моє питання: Допоможіть підібрати літературу для реферату на тему "Регіональний аспект державної інноваційної політики". 
З повагою, Лара

Пропонуємо Вам такі джерела: 

21 березня 2018, 07:20:33, від "Skarlet O hara" <skarlet_71@ukr.net

Узунов, В.В.  Чинники державного управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - С.116

Розанова, Т.П.  Направления развития инновационной деятельности экономики региона // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С.244

Луцків, О.М. Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації // Регіональна економіка. - 2015. - № 2. - С.153

Прудка, О.В. Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі
// Науково-технічна інформація. - 2015. - № 4. - С.22

Федулова, Л.І.  Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні
// Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С.240
  1. Коментарі: Залишити коментар
 
X