Слідкуйте за нами

17-01-2018
33.Моє питання: Підкажіть, будь ласка, які праці є у вас з наступних питань:Розвідки про ідеї Сковороди Г.С про працю. Яке значення має праця в українському житті в різних століттях. Що собою представляло трудове виховання. 
З повагою, Іван 
На Ваш запит можемо запропонувати наступні джерела:
1.  Демчук, О.В. Життєпис письменника : конспекти нестандартних уроків / Олег Демчук. - Київ : Педагогічна преса, 2002. - 191 с.
2.  Мишанич, О.В.  Григорiй Сковорода i усна народна творчiсть. - К.:Наукова думка, 1976. – 3.  Сиваченко, М.Е. Лiтературознавчi та фольклористичнi розвiдки. - К.:Наукова думка, 1974. - 462с 150с
4.  Сковорода Г.Творча спадщина : Коротка бiографiя письменника.Тексти за програмою.Аналiз текстiв.Зразки учнiвських творiв:Посiбник для 9 класу. - Х.:Ранок, 2001. - 32с.
5.  Учитель життя.Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв'ю, світлини / Авт.-упоряд. Володимир Стадниченко. - Київ : Успіх і кар'єра, 2016. - 489 с.
6.  Ушкалов, Л.В.  Григорій Сковорода. - Харків : Фоліо, 2013. - 123 с.
7.  Ушкалов, Л.В.  Нариси з фiлософii Григорiя Сковороди. - Х.:Основа, 1993. - 151с.
8.  Каналюк, В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово(українська мова й література в навчальних закладах. - 2011. - № 10. - С.24
9.  Маценко, Ж.  Духовність: антична спадщина. Гуманістичні ідеї доби українського просвітництва: [ Сковорода ] // Психолог. - 2017. - № 9/10. - С.23
10. Меркулов, М.   Тема праці у творчості Климентія Зіновієва і Григорія Сковороди
// Слово і час. - 2014. - № 2. - С.28
11. Наливайко, С. Сковорода: таємниця славетного імені // Українознавство. - 2008. - № 3. - С.148
12. Романовська, А.І. "Філософія серця" Григорія Савича Сковороди // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 1/2. - С.42
13. Ситченко А.  Григорій Сковорода. Байки харківські: Матеріали до уроків
// Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 7/8. - С. 36
14.http://ukrlib.com.ua
17. Воропай, О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. - Х.:Фоліо, 2007. - 508с
18. Грішнова,, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]  : підручник / О.А.Грішнова. - 4-е вид.,оновл. - К. : Знання, 2009. - 390с.
19. Ковальчук, О. Украiнське народознавство : Книга для вчителя. - К. : Освiта, 1994. - 176с
20. Культура і побут населення України: Навчальний посібник/ В.І. Наулько та ін..- 2-е вид., доп. Та перероб.- К.: Либідь, 1993.- 288с.
21. Мерзляк, А.В.    Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст]: навчальний підручник/ Під ред. Проф.. С.П. Михайлова.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 240 с.
22.  Стражний,, О.С. Український менталітет : ілюзії,міфи,реальність. - К.:Книга, 2008. - 367с
sd.net.ua/2010/02/20/neuhaus_ znachennya_pracy.html
25. Роль праці в розвитку людини і суспільства - Бібліотека BukLib …

32.Моє питання: Есть такая книга ? «Сліпий убивця» Марґарет Етвуд 
З повагою, Сергей 
Вибачте, але, на жаль, цієї книги у фонді бібліотеки немає.
 
31.Моє питання: Допоможіть, будь ласка, підібрати літуратуру "Інклюзивна освіта в Україні: досвід, проблеми і сподівання." 
З повагою, Роман 
Радимо Вам ознайомитися з наступною інформацією ( за більш детальною інформацією  можете звернутися до бібліотеки):
1. Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофіхичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти : Наказ МОН від 23 квітня 2018 року № 414 // Офіційний вісник України. - 2018. - 5 червня (№ 43). - С. 504
2. Дичківська, І. Інклюзивна освіта: шляхи впровадження // Дошкільне виховання. -2013. - № 12. - С.3
Коваль, Л.
3. Учнів з особливими навчальними потребами підтримує держава: Інклюзивна освіта // Урядовий кур'єр. - 2017. - 29 листопада (№ 225). - С. 3
4. Коротєєва А. В Університеті "Україна" напрацьовано досвід організації інклюзивного освітнього простору // Голос України. - 2017. - 15 Березень (№ 47). - С. 13
5. Красняков, Є.  Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні // Віче. - 2013. - № 6. - С.17
6. Кулик, Н.  "Вільбрук" має бути зруйнований: [ інклюзивна освіта в Україні] // Освіта України. - 2016. - 15-22 Лютий (№ 6). - С.14
7. Кулик, Н. Діти з Марса: [ діти аутисти ] // Освіта України. - 2016. - 4-11 квітня (№ 13). - С.14
8. Кулик, Н.  Регіони з особливими потребами: [ інклюзивна освіта] // Освіта України. - 2017. - № 44. - С.12
9. Пономарьова, Г. Інклюзивна освіта: українські реалії // Шкільний світ. - 2012. - № 7. - С.3
Україна. Кабінет Міністрів.
   Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : Постанова від 12 липня 2017 року № 545
// Офіційний вісник України. - 2017. - 4 Серпень (№ 61). - С. 48
10. Федан Я.  Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - С.122

30. Моє питання: Добрый вечер. Есть ли у вас книга Кимберли Кейтс "Нежная лилия"? 
З повагою, Марина 
Так, бібліотека має це видання , книга знаходиться у фонді філії №4 за адресою: проспект Лесі Українки, 5. Чекаємо на Вас.

29. Моє питання: Чи є в бібліотекі книжка Ден Браун. Джерело. 
З повагою, Іван 

На жаль книжки Дена Брауна "Джерело" в нашій бібліотеці немає

28.Моє питання: Добрий день! Буду вдячна за допомогу у підборі літератури по темі: "Інноваційна модель економічного зростання" 
З повагою, Дарина 
Шановна, Дарина. Література по вашій темі є в технічному відділі ЦМБ по вул. Європейській,66/13 . Ці та інші джерела ви зможете отримати в бібліотеці. Запрошуємо до бібліотеки.
 
 1.  Гусев В.    Парадигма сталого інноваційного розвитку України // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - С.115
  2.  Кукса І.М. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку АПК в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №       - С.105
 3.  Руженський М.    Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава. - 2012. -
      № 4. - С.23
 4.  Тісунова В. Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст // Статистика України. - 2013. - № 3. - С.37  5. 
5. Федулова Л. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і        погнозування. - 2012. - № 1. - С.87
 6.Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного           усвідомлення // Економічна теорія. - 2013. - № 2. - С.287. 
7. Штулер І.Ю. Модифікація моделей розвитку національної економічної системи
   // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 11. - С.14
8. Юринець З.В.Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування        інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки. -  2016. - № 6. - С.425

27.Моє питання: Доброго вечора. Чи є у вас цикл Джорджа Мартіна «Пі́сня льо́ду й по́лум'я»? 
З повагою, Олег 
Ця книга знаходиться в таких бібліотеках: абонемент ЦМБ (вул. Соборна,9/16), бібліотеки-філії № 1( вул. Івана Приходька,32),№ 2(пр. Свободи,77),№ 4(пр. Лесі Українки,5),№ 9(вул. Мічуріна,73). 

26. Моє питання: Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу для реферату на тему "Формування духовного світу особистості". 
З повагою, Олег 
Радимо ознайомитися Вам з такими джерелами, а за більш детальнішою інформацією можете звернутися до бібліотеки:

 1.  Бех, І. Виховання як духовно-моральне удосконалення особистості
// Рідна школа. - 2014. - № 4/5. - С.21
  2.  Браун, Б. Стань сильнішим. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 287 с.
3. Варій,, М.Й. Психологія особистості : навчальний посібник для вузів / М.Й.Варій. - К. : Центр учбової літ., 2008. - 592 с.
4. Макаренко, В. Комунікативна, творча особистість та її формування засобами інформаційно-комунікаційних технологій
// Світова література. Шкільний світ. - 2015. - № 1. - С.27
  5. Некрасов, А.А. Трижды рождённый, или из гусеницы в бабочку : [книга о становлении человека] / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 348 с.
6. Рибалка, В. Методологія теоретичної та практичної психології.  Психологічна діяльність і духовність особистості
// Психолог. - 2017. - № 23/24. - С.4

25. Моє питання: Пишу диплом, допоможіть підібрати літературу по темі: Сучасні протиріччя та кризи глобалізації 
З повагою, Марина 
Запрошуємо Вас до бібліотеки для перегляду таких видань: 

Іртищева, І.О.  Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С.302

Вєтринський, І. Концептуальні засади дослідження геополітики в умовах глобалізації // Віче. - 2015. - № 22. - С.6

Онищенко, В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України. -2015. - № 7. - С.4

 Куліш, І.М. Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір // Регіональна економіка. - 2015. - № 4. - С.177

Яцюк, Г.В. Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації // Економіка України. - 2015. - № 12. - С.4

Тимошенко, О.В.  Вплив глобалізації на економічний розвиток держави
// Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С.46

Зварич, Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації
// Журнал європейської економіки. - 2017. - № 1. - С.3

Колпакова, Г.М., Евдокимова Ю.В  Основные направления финансизации экономики в условиях глобализации // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С.26

Жукова, Л.М.  Проблеми реалізації економічного суверенітету в умовах глобалізації
// Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С.61


24. Моє питання: Допоможіть підібрати літературу для реферату "Полікультурне виховання школярів". 
З повагою, Марина 
Пропонуємо Вам такі видання: 

Солодка, А.  Методика полiкультурного виховання старшокласникiв у процесi вивчення предметiв гуманiтарного циклу // Рiдна школа . - 2004.- 2. - С.27

Бойченко, В.  До загальнолюдського крiзь призму нацiонального (проблеми полiкультурного виховання) // Педагогiка i психологiя . - 2003.- 3-4. - С.106

Агадуллін, Р. Полiкультурна освiта:методологотеоретичний аспект
// Педагогiка i психологiя . - 2004.- 3. - С.18

Солодка, А. Полiкультурне виховання старшокласникiв на уроках iноземноi мови
// Педагогiка i психологiя . - 2004.- 3. - С.98

Грива, О. Виховання толерантностi в дiтей та молодi // Психолог . - 2005.- 21-22. - С.3

Криворучко О. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 7/8. - С.67

Квасниця І. Полікультурне виховання майбутнього громадянина як складова національного // Початкова школа. - 2009. - № 4. - С.43

Дороз В.
   Розвиток ідей полікультурної освіти в контексті світового досвіду
// Рідна школа. - 2009. - № 10. - С.69

Кашуба, Є.Роль художніх перкладів у збереженні вітчизняних духовних цінностей:[ Залучення учнів до полікультурного сучасного світу]
// Світова література. Шкільний світ. - 2013. - № 9. - С.20

23. Моє питання: Есть у вас книга Дяченко М.С "Ритуал" 
З повагою, Іван
Доброго дня! У фонді юнацького відділу (
Коментарі: Залишити коментар
 
X