Слідкуйте за нами

08-11-2018

9 листопада 140 років від дня народження
Я.В. Столярова (1878 - 1945)

ПЕРШОВІДКРИВАЧ НАУКИ ПРО ЗАЛІЗОБЕТОН

Видатний харківський науковець у галузі створення залізобетону, учений-будівельник.

Він є автором фундаментальних праць, присвячених будівній механіці та теорії залізобетону.

В 1902 р. закінчив Харківський технологічний інститут. З 1904 по 1930 рр. працював викладачем в цьому інституті.

З 1930 р. – завідувач кафедри залізобетонних конструкцій в Харківському інженерно-будівельному інституті, керував Українським науково-дослідним інститутом споруд.

1934 – 1938 рр. – завідувач кафедри «Будівельна механіка» Харківського інституту інженерів транспорту.

Автор більш ніж 150 наукових праць з будівельної механіки, опору матеріалів, теорії машин, теорії залізобетону.

Його книги «Пути построения новой теории железобетона» (1933), «Теория железобетона на экспериментальной основе» (1934) та «Введение в теорию железобетона» (1941) широко відомі, їх використовують і в теперішній час.

Теофраст Парацельс
525 років від дня народження (1493 – 1541)

«Все — отрута, все — ліки ; те й інше визначає доза».

Народився10 листопада  1493 в сім'ї лікаря. Прізвище Гогенгейм походить від старовинного дворянського роду. Але пізніше вчений віддасть перевагу називати себе Парацельс, що по латині означає «вище Цельса».

Основи лікування хлопчику дав ще в дитинстві батько, з окультними науками познайомив абат Йоганн Тритемія в Вюрцбурзі. А ступінь доктора медицини Парацельс отримав, пройшовши навчання в університеті у Феррарі (Італія).

З 1517 року десять років Парацельс подорожує в якості слухача європейських університетів і в якості військового медика. Він побував майже у всіх європейських країнах і навіть у Північній Африці, Палестині. Повернувшись в 1527 році в Швейцарії, він стає лікарем у Базелі.

Тут же він, порушуючи заведений порядок, починає викладати медицину не на латині, а на німецькій мові. Однак у наступному році в його викладацькій кар'єрі настає тривала перерва.

У ці роки Парацельс знову багато подорожує і займається дослідженнями, ставить алхімічні досліди. Його досягненнями вважаються, наприклад, пояснення причини силікозу, винахід прототипу вакцини від чуми. Парацельс стояв біля витоків фармакології, розробив принцип подоби, на якому заснована сучасна гомеопатія.

Парацельс різко виступав проти схоластичної медицини, протиставляючи їй спостереження і досвід. Він відкидав вчення древніх про чотири соках людського тіла і вважав, що всі процеси, що відбуваються в організмі, — хімічні процеси.

Також лікар вивчав лікувальну дію різних хімічних елементів і сполук. Зблизивши хімію з медициною, Парацельс став одним із засновників ятрохімії. Він виділяв ліки з рослин і застосовував їх у вигляді екстрактів і еліксирів; розвинув нове для того часу уявлення про дозування ліків, використовував мінеральні джерела для лікувальних цілей.

Він створив вчення про "архее" — вищому духовному принципі, нібито регулюючому життєдіяльність організму.

Свої медичні погляди він описує в трактатах «Парамірум», «Парагранумом», «Лабіринт помиляються медиків». На рахунку вченого і філософські роботи «потаєні філософія», «Велика астрономія», «Книга про мавок, Сільфій, пігмеїв, саламандри, гігантах і інших духів».

Помер Парацельс 24 вересня 1541 у Зальцбурзі.Шимановський Віталій Миколайович

90 років від дня народження

(12 листопада 1928 - 2000),

український вчений-будівельник

Народився В. М. Шимановський

12 листопада 1928 у с. Антонівка Київської області. Закінчив Київський гідромеліоративний інститут. Працював у тресті «Мостобуд № 1», в інституті «Київдіпротранс», а згодом — у Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій на різних посадах. У 1975 став заступником директора цього інституту з наукової роботи. А у 1980 прийняв пропозицію очолити інститут «Укрпроектстальконструкція» Держбуду СРСР. Під його керівництвом уже в 1983 інститут отримав статус науково-дослідного і невдовзі став одним з провідних спеціалізованих установ будівельного профілю в країні.

На початку своєї інженерної діяльності В. М. Шимановський працював у галузі мостобудування. Пізніше, під час роботи в Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій, багато уваги приділяв теоретичним та експериментальним дослідженням залізобетонних труб, панелей та оболонок. У 1965 почав дослідження висячих систем. Його наукові праці стосуються статики та динаміки ниток скінченної жорсткості та конструкцій з них з урахуванням виникнення пружно-пластичних деформацій. Теоретичні дослідження вчений широко впроваджував у практику.

В. М. Шимановський здобув визнання не тільки як учений, а й як інженер-винахідник. Він автор 40 винаходів, серед яких чимало нових типів висячих покриттів, оригінальних металевих конструкцій, резервуарів. Ним опубліковано 160 наукових праць, у тому числі вісім монографій. Віталій Миколайович підготував 14 кандидатів та докторів наук. Він був одним з фундаторів Академії будівництва України, членом Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки, Вищої атестаційної комісії з присудження наукових ступенів України.

У 1979 Віталій Миколайович захистив докторську дисертацію. Через три роки його обрали членом-кореспондентом Національної академії наук по Відділенню математики, механіки і кібернетики. Викладаючи у Київському інженерно-будівельному інституті, він невдовзі отримав звання професора.

В. М. Шимановський був лауреатом Державної премії України, мав нагороди — Почесну грамоту Президії Верховної Ради України та чотири медалі. Його було удостоєно Міжнародної відзнаки 1997 року «Диплом досягнень» за успіхи у збереженні інтелектуального потенціалу та особового складу в умовах перехідної економіки та диплома на відзнаку наукових заслуг і вмілого керівництва. Вчений отримав також Почесний диплом «Людина року — 1997» Міжнародного комітету з наукових досягнень Американського біографічного інституту. У 1998 установа, очолювана В. М. Шимановським упродовж останніх двадцяти років, дістала великий золотий приз за плідну діяльність у галузі будівництва. Науковий і діловий авторитет, розвиток інституту «УкрНДІпроектстальконструкція» в Україні і за кордоном стали для В. М. Шимановського найбільшою турботою в останні роки його життя.

27 жовтня 2000 після тяжкої тривалої хвороби він пішов з життя. Його іменем названа вулиця в Дніпровському районі міста Києва.Баранов Сергій Микитович

УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІК-ОРГАНІК

100 років від дня народження (1918-2000)

Баранов Сергій Микитович народився 14.11.1918 р. в м. Кустанай.

Закінчив хімічний факультет Ленінградського університету (1941).

Працював: інженер-хімік Ленінградського заводу ім. Лєбєдєва; інженер-хімік Львівського тресту ОРГРЕС (1946); асистент кафедри біохімії (1946-48), органічної хімії (1948-50), неорганічної хімії (1950-51) Львівського медичного інституту; аспірант Львівського університету (1949-52); доцент кафедри неорганічної хімії (1952-53), завідувач кафедри органічної хімії (1953-66) Львівського медичного інституту; завідувач кафедри вуглехімії Донецького університету (1966-85), за сумісництвом керівник відділу (1967-90), радник (1990-2000) Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАНУ.

Кандидат хімічних наук (1952), доцент (1953), доктор хімічних наук (1963), професор (1963), член-кореспондент НАН України (1965).

Напрями наукових досліджень:

опрацювання методів синтезу та аналізу органічних сполук, зокрема, тіоптеридинів, азохіноксалінів, азороданінів, азолідинів; вивчення реакційної здатності, хімічних перетворень, спектральних характеристик та біологічної активності синтезованих сполук. Дослідження Донецького періоду присвячені вивченню зв'язку між структурою і хімічними властивостями вугілля, опрацюванню клатраної теорії будови вугілля; методів синтезу та дослідження реакційної здатності гетероциклічних сполук деяких азолінів, азинів, бетаїнів; запропонував метод проведення реакції гетерилювання, що відкрило новий спосіб цілеспрямованого синтезу сполук заданої структури і властивостей.

На час роботи у Львівському медичному інституті опублікував 50 наукових праць, одержав 4 авторські свідоцтва на методи синтезу органічних сполук, які запроваджено у виробництві.

Підготував 2 кандидатів наук.

Основні праці:

Термическое разложение некоторых окисей олефинов и их конденсация с аммиаком в присутствии катализаторов (канд. дис.). Львів, 1952; Исследование реакционной способности метиленовой группы в производных азолидина, хиноксалина и птеридина (докт. дис.), Львів, 1962; Синтез азохиноксалинов и исследование их свойств. Укр Хим Журн 1963, № 1; Органічна хімія (підручник). Київ, 1970; Перспективы энергетического и химического использования угля (монографія). Київ, 1982; Синтез и исследование ингибиторов коррозии на основе коксохимического хинолина (монографія). Київ, 1992 (співавт.).Адріан Анатолійович Смирнов

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИК

110 років від дня народження

(16 листопада 1908-1992)

Народився 16 листопада 1908 року у місті Новгороді. В 1932 році закінчив Ленінградський університет.

З 1949 року працював в АН УРСР (в Інституті Фізики, лабораторії металофізики, з 1955 року — в Інституті Металофізики); . Академік АН УРСР (1967), з 1970року — віце-президент АН УРСР; . з 1972 по 1989 рік — головний редактор «Українського фізичного журналу».

Помер 6 грудня 1992 року. Похований в Києві.

Відзнаки:

Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1978);

премія імені К. Д. Синельникова АН УРСР (1981).

Наукові праці:

Автор понад 200 наук. праць, 10 монографій, які охоплюють широке коло питань фізики твердого тіла, теорію металів і сплавів. Виконав фундамент. дослідження з теорії електрон.

енергетичного спектру впорядкованих сплавів, дослідження порушень кристалічної ґратки упорядкованих сталей, розсіювання нейтронів і рентґенівських променів кристалічною ґраткою сталей.

Заснував наук. школу фізиків з теорії металів і сплавів. Читав курс електродинаміки.ІВАН ІВАНОВИЧ ІВАНОВ

100 років від дня народження (21.11. 1918-1999)

УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Народився 21 листопада 1918 року в селі Раменье, Бежецкого району,

Тверської області в селянській сім'ї.

У 1927 році він вступив до першого класу, а в 1934 році закінчив сім класів Школи робітничої молоді в місті Бежецьк. В 1940 році Іван Іванов закінчив Авіаційний технікум у місті Рибінськ Ярославскої області.

Після закінчення технікуму в 1940 році його направили на щойно створений Казанський авіамоторний завод, де йому запропонували посаду технолога.

На заводі осваивалось виробництво авіаційних моторів М-105 конструкції Володимира Яковлевича Клімова.

У їх числі був і майбутній творця ракетних двигунів Валентина Петровича Глушко, якому було порушено керівництво створення стендів для випробувань авіаційних двигунів.

З 1941 року завод по ініціативі Валентина Петровича розпочала розробку рідких реактивних двигунів.

Активна участь у цьому прийняла молодий технолог Іван Іванович Іванов.

З цього часу в Казані приступили до розробки реактивних установок для бойових апаратів В.М. Петлякова, С.А. Лавочкина, А.С. Яковлева, П.О. Сухого.

Установки призначені для підвищення швидкості взлету і короткочасного прискорення горизонтального польоту повітряних суден.

На жаль, в роки війни застосувати заводські новинки на бойовій техніці було практично неможливо, але накопичений досвід реактивного двигуна будівництва далі потребувався при створенні рідких ракетних двигунів.

У 1941 році Іван Іванович (без відриву від виробництва) поступив в Казанський авіаційний інститут на факультет моторобудування.

В 1946 році він отримав диплом з відзнакою за спеціальністю інженер-конструктор рідких реактивних двигунів. Його було направлено на утворену на базі авіазавода № 456 (в місті Хімки, Московської області) Спеціальне конструкторське бюро № 456 (нині - Відкрите акціонерне товариство "НПО Энергомаш" імені академіка В.П. Глушко ").

До 1948 року І.І. Іванов працював в посаді Начальника конструкторської групи, в 1948-1951 роках - провідним конструктором і приймав участь у розробці двигунів для перших балістичних ракет Р-1, Р-2 і Р-5.

У 1950 році без відриву від виробництва він закінчив вищі інженерні курси з ракетної техніки при Московському Вищому технічному училищі ім. Н.Є. Баумана.

З 1951 року по ініціативі Головного конструктора Дніпропетровського ОКБ-586

(нині – Державне конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля)

Василія Сергійовича Будника Іван Іванович Іванов був переведений

в це конструкторське бюро і було призначено на посаду заступника начальника відділу.

У 1953-1958 роках він був заступником Головного конструктора.

В 1958 році Іван Іванович організував та очолив КБ-4 в складі ОКБ-586, який

займалася двигунами, впроваджуючи в них розробки В.П. Глушка.

З 1958 року і до виходу на заслужений відпочинок (в 1987 році) І.І. Іванов працював головним конструктором КБ-4 – заступником Генерального конструктора ОКБ-586 (ГКБ "Південне").

З 1987 року був старшим науковим співробітником ГКБ "Південне", а з 1991 року і до виходу з життя - старшим науковим співробітником Інституту механіки Національної академії наук України.

З 1953 по сумісництву працював на кафедрі теплотехніки Фізико-технічного факультету Дніпропетровського державного університету на наступних посадах: старший викладач (до 1961 року), доцент (у 1961-1962 роках), професор (у 1962-1972 роках) Дніпропетровського державного університету (ДГУ ), а також - доцент кафедри

теплотехніки ДГУ (з 1960 року).

Він був членом спеціалізованого та наукового рад ДДУ.

У 1978 році Іван Іванович Іванов був обраний Член-кореспондент Академії наук Української ССР (з 1992 року - Національної Академії наук України).

Велику увагу Іван Іванович приділяв Дніпропетровському технікуму ракетно-космічного машинобудування.

При його підтримці на фізичному і технічному рівні були створені сучасні лабораторії для вивчення рідких реактивних двигунів.

Доктор технічних наук (з 1962 року), він був науковим керівником багатьох майбутніх докторів та кандидатів технічних наук.

Ним опубліковано близько 200 наукових робіт. Крім ЖРД Іван Іванович займався також розробкою та створенням плазмових та іонних двигунів, в тому числі космічних ядерних енергоустановок.

Він вніс значний внесок у створення нової виробничої та дослідно-експериментальної бази для виробництва та випробування рідких реактивних і ракетних двигунів та їх агрегатів, у забезпеченні високої надійності двигунів та їх технологій, у дослідженні стійкості процесу обігріву палива в камерах спалювання та газогенераторах.

Під керівництвом І.І. Іванова створені та впроваджені двигуни для забезпечення посадки пілотованого космічного корабля на Луну, пошуку місця посадки, для взлету з Місяця.

При створенні цих систем були вирішені складні науково-технічні завдання, що охоплюють широкий круг спеціальних та загальних питань механіки, у тому числі термо-ігідрогазодинамики, теплообміну, статичної та динамічної міцності, ресурсу роботи двигунів та інших задач.100 РОКІВ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ (27 листопада 1918)

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(на той час УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК)

Довідка про Національну академію наук України

​(станом на 01.01.2018 р.)

Національна академія наук України заснована 27 листопада 1918 року у м. Києві. Її першим президентом був видатний учений із світовим ім`ям В.І. Вернадський.

Статус. Національна академія наук України (НАН України, Академія) згідно з чинним законодавством є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень та форм їх організації й проведення, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків, виборності та колегіальності органів управління. Академія об`єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

Органи управління. Найвищим органом самоврядування НАН України є Загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів. У сесіях Загальних зборів (крім питань, пов'язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Академії, з правом дорадчого голосу - іноземні члени, керівники наукових установ Академії та представники наукової громадськості.

У період між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії здійснює Президія НАН України, яка обирається Загальними зборами строком на 5 років. До складу Президії НАН України, вибори якої відбулися у квітні 2015 року, входять 32 особи, в тому числі президент, п'ять віце-президентів, головний учений секретар, 14 академіків-секретарів відділень, 11 членів.

У засіданнях Президії також беруть участь з правом дорадчого голосу 5 виконуючих обов'язки члена Президії та 14 радників Президії НАН України.

Структура. В НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук), що об'єднують 14 відділень наук: математики; інформатики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико- технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства.

В Академії діють 5 регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством освіти і науки України підпорядкування: Донецький (м.Покровськ), Західний (м.Львів), Південний (м.Одеса), Північно-східний (м.Харків), Придніпровський (м.Дніпро), а також Центр оцінювання наукових установ та розвитку регіонів (м.Київ). Статутну діяльність Кримського наукового центру та його фінансування з бюджету НАН України призупинено в 2014 році.

Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та інші наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, дендропарки, заповідники, бібліотеки, музеї тощо). В структурі НАН України діють національні заклади - Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Національний дендрологічний парк «Софіївка», Національний науково- природничий музей, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника, Національний центр «Мала академія наук України». До структури НАН України входять також організації дослідно-виробничої бази (дослідні підприємства, конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри). Всього на цей час в НАН України діють 160 наукових установ та 36 організацій дослідно-виробничої бази.

Співробітництво з освітніми закладами. У 2017 р. діяло близько 260 договорів установ Академії з вищими навчальними закладами про співробітництво, проходження виробничої, переддипломної практики студентів тощо. Виконувалося майже 220 спільних наукових проектів. Мережа спільних з освітянами науково-навчальних структур (близько 260 комплексів, центрів, лабораторій, філій кафедр тощо) дозволяє широко використовувати потенціал НАН України для підготовки кваліфікованих фахівців для потреб вищої школи та НАН України. Понад 1300 науковців Академії (з них кожний одинадцятий академік або член-кореспондент НАН України) читали навчальні курси, цикли лекцій з актуальних напрямів науки. У 2017 р. близько 200 науковців-освітян захистили у спеціалізованих вчених радах наукових установ НАН України дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня доктора наук та кандидата наук. Понад 1200 студентів виконували дипломні роботи під керівництвом провідних вчених НАН України. Побачили світ близько 90 наукових монографій, підготовлених у творчій співпраці з освітянами.

Координація наукових досліджень. Значний внесок в реалізацію цього напряму діяльності Академії здійснюють Рада президентів академій наук України та Експертна рада з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України. Робота цих органів сприяє розробленню та реалізації узгодженої наукової політики, підготовці та внесенню у владні структури пропозицій з вдосконалення нормативно-правової бази функціонування наукової сфери, матеріально-технічної і фінансової підтримки досліджень, поліпшення кадрового забезпечення.

Науково-координаційну роботу з окремих актуальних наукових напрямів і проблем проводять секції і відділення НАН України, громадські наукові об'єднання НАН України. Нині в НАН України працює 78 наукових рад, 18 комітетів, 16 комісій, 24 наукових товариства. Їх зусилля зосереджено на питаннях координації перспективних наукових досліджень, підготовці пропозицій та аналітичних матеріалів для державних органів влади, організації та проведенні наукових читань, конференцій, семінарів, симпозіумів.

Впровадження наукових розробок, інноваційна діяльність. Науковими установами НАН України в 2017 році впроваджено в різні галузі економіки України понад 1000 новітніх розробок, серед яких передові технології, у тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методичні рекомендації та методики, стандарти.

Установи Академії уклали 21 ліцензійний договір в Україні й за кордоном, отримали 583 патенти на винаходи і корисні моделі. Успішно виконано 32 науково-технічні інноваційні проекти, які були відібрані за конкурсом на початку року.

Виконувались завдання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, державним замовником якої визначено НАН України.

В рамках зовнішньоекономічної діяльності установи Академії в 2017 році реалізували близько 167 контрактів з корпораціями, компаніями, підприємствами, науковими центрами більше 30 високорозвинених країн світу. Було здійснено поставки науково-технічної продукції, трансфер технологій, науково-технологічні послуги на загальну суму близько 115,6 млн. грн.

Наукові розробки НАН України було представлено на 9 великих виставкових заходах, зокрема на міжнародній виставці MEDICAEXPO та міжнародній фармацевтичній виставці PHARMAEXPO, виставці-презентації наукових досягнень НАН України (в рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки), щорічній виставці-презентації промислової продукції «Зроблено в Києві», міжнародних спеціалізованих виставках «LabComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології», «HI-TECH EXPO. Високі технології», «PHARMATechExpo», ХХІІ Міжнародній виставці «Безпека 2017», Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET».

Науково-експертна діяльність. Одними з основних завдань Академії як вищої наукової організації країни є підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з цих питань, участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

У звітному році установами НАН України на замовлення різних органів державної влади було надано понад 2200 експертних висновків (пропозицій, зауважень, погоджень, коментарів тощо) до нормативно-правових актів і програмних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів (наукових оцінок, прогнозів, пропозицій і рекомендацій) з різних питань суспільного розвитку.

На регулярній основі здійснювалося експертне оцінювання тематики фундаментальних досліджень наукових установ країни, що виконуються за кошти державного бюджету України. Протягом 2017 року було розглянуто 393 науково-дослідні роботи шести головних розпорядників бюджетних коштів, по кожній з яких надано відповідний експертний висновок щодо доцільності її фінансування з державного бюджету.

Видавнича діяльність. У структурі Академії працюють два видавництва: ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України" і Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, на які припадає 10 % книжкової продукції Академії в 2017 році. Звітного року Видавництво "Наукова думка" випустило у світ 39 наукових монографій, підготовлених працівниками НАН України, загальним обсягом понад 850 обліково-видавничих аркушів.

У ВД "Академперіодика" видано 268 випусків академічних журналів загальним тиражем понад 44,2 тис. примірників та обсягом понад 3,19 тисяч обл.-вид. арк. Зокрема, 211 випусків 37 видань за Програмою підтримки журналів НАН України, серед яких єдиний академічний науково-популярний журнал "Світогляд". Також ВД "Академперіодика" випустив 5 наукових монографій обсягом понад 119,0 обл.-вид. арк.

Протягом 2017 р. установами НАН України видано 421 наукову монографію, 159 збірників наукових праць, 96 навчальних і 223 довідкових та науково-популярних видань. Загальна кількість статей у періодичних виданнях становила 18,84 тисяч, з них майже 15,0 тисяч (понад 79 %) – у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. За кордоном опубліковано 62 (15 %) наукові книги та понад 5,3 тисяч статей.

Поточні праці науковців у 2017 році було опубліковано у 84 наукових журналах НАН України, а також у збірниках наукових праць, інших періодичних і серійних книжкових виданнях. 20 наукових журналів НАН України перекладали і видавали англійською зарубіжні видавці, ще 11 журналів англійською мовою в Україні видають академічні наукові установи власними силами.

Міжнародне наукове співробітництво здійснюється в рамках 128 чинних угод, укладених НАН України з академіями, державними установами, науковими організаціями та освітніми закладами 50 країн світу, серед яких країни Європи, Америки, Азії, Африки. Загалом у реалізації різних форм міжнародної співпраці бере участь понад 130 установ Академії.

НАН України представляє Україну у близько 40 міжнародних організаціях, зокрема Міжнародній асоціації академій наук (МААН), Міжнародному комітеті з космічних досліджень (COSPAR), Міжнародному союзі академій гуманітарних та соціальних наук (IUA), Всеєвропейській федерації академій наук (ALLEA) та бере активну участь у діяльності міжнародних наукових об'єднань та центрів: Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA), Європейській науковій асоціації геофізичних досліджень (EISCAT), Європейській організації ядерних досліджень (CERN), Об'єднаному інституті ядерних досліджень (ОІЯД), програмних органах ЮНЕСКО, зокрема Міжурядовій океанографічній комісії, Стратегічній групі ЮНЕСКО-МАБ з розробки Стратегії цієї програми на найближче десятиліття тощо. По кожному зі згаданих напрямів працюють окремі наукові колективи.

Вчені НАН України є активними учасниками міжнародних програм, що здійснюються за підтримки таких іноземних та міжнародних фондів та організацій, як Європейська комісія, УНТЦ, NATO, UNESCO, DFG, CRDF тощо. За грантами цих організацій, здобутих на конкурсній основі, реалізуються щорічно близько 300 дослідницьких, координаційних та підтримуючих науковий обмін проектів.

Відповідно до Угоди про асоціацію до ЄС розширюються зв'язки з науковими центрами країн ЄС та організаціями Європейської комісії, зокрема щодо участі в програмах ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», ЄВРАТОМ, взаємодії на постійній основі з Об'єднаним дослідницьким центром Єврокомісії (JRC).

В рамках програм обміну науковцями НАН України щорічно виконуються понад 100 двосторонніх проектів за узгодженими переліками з Австрійською академією наук, Болгарською академією наук, Польською академією наук, Академією наук Чеської Республіки, Словацькою академією наук, Сербською академією наук і мистецтв, Угорською академією наук, Румунською академією, Чорногорською академією наук і мистецтв та Радою з науково-технічних досліджень Туреччини з передбаченим обміном ученими за квотами, обумовленими відповідними угодами.

Активно розвивається науково-технічне співробітництво з установами та організаціями Китайської Народної Республіки, причому особливо успішно в частині комерціалізації науково-технічних розробок та технологій, створених ученими Академії. Започатковуються та активно працюють спільні українсько-китайські інноваційні центри та підприємства, переважно, в галузі матеріалознавства та інформаційних технологій.           Кадрове забезпечення. Загальна кількість працюючих в НАН України за станом на 01.01.2018 складала 29870 чол., в тому числі 15529 наукових працівників. Серед них 2362 докторів наук та 6807 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив 52,8 року, докторів наук – 64,9 року, кандидатів наук – 50,1 року.   Персональний склад. За станом на 01.01.2018 до складу НАН України входять 177 дійсних членів (академіків), 352 члена-кореспондента та 98 іноземних членів.100 років від дня народження

(27 листопада 1918 р.)

ЄВГЕНА БОРИСОВИЧА ПАТОНА

УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ, МЕТАЛУРГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ

Борис Патон біографія скорочено Патон Борис Євгенович — український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952); Президент НАН України (з 1962) Народився 27 листопада 1918 року в Києві в родині академіка Євгена Патона, директора Інституту електрозварювання і Наталії Патон, домогосподарки. У 1941-му Борис Євгенович закінчив Київський політехнічний інститут. У 1941-1942 роках – інженер електротехнічної лабораторії, завод «Червоне Сормово», Горький. Понад 70 років працює в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона: в 1942 році став молодшим, а потім старшим науковим співробітником, завідувачем відділу, заступником директора. З 1953-го по теперішній час очолює Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона. У 1945 році Б.Патон захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 1952-му – доктора технічних наук. У 1951 році був обраний членом-кореспондентом, в 1958-му – дійсним членом (академіком) Академії наук України. З 1962 року є дійсним членом Академії наук СРСР.


Наукові дослідження:

присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів для зварювання та зварювальних джерел живлення; проблемам керування зварювальними процесами, створення нових перспективних конструкцій і функціональних матеріалів майбутнього.

Під керівництвом Б.Патона створений принципово новий спосіб зварювання – електрошлаковий.

Вчений очолив дослідження по застосуванню зварювальних джерел теплоти в цілях підвищення якості виплавленого металу, заснована нова галузь металургії – спецелектрометалургія.

Саме Б.Патон вперше почав і активізував дослідження в області застосування зварювання і споріднених технологій в космосі, створення космічних конструкцій.

Президент НАН України є визнаним лідером в цій сфері науково-технічної діяльності.

Крім того, він головний ініціатор унікальної технології зварювання живих тканин, використовуваної в хірургії.

Автор і співавтор понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 різноманітних публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

Коментарі: Залишити коментар
 
X