Слідкуйте за нами

21-11-2017
   

 


    25 листопада 2017 року виповнилося 130 років від дня народження М. І. Вавілова – вченого зі світовим ім'ям, яскравої, непересічної особистості в історії вітчизняної і світової науки, творець найбільшої в світі колекції насіння культурних рослин. Присвятив своє життя вивченню і удосконаленню сортів пшениці, зернових та інших хлібних культур, які годують населення всього світу.
    Вся його плідна наукова й організаторська діяльність в значній мірі мала відношення до України, до становлення і розвитку її фундаментальної та прикладної науки.   
    Та особливі спогади геніального вченого зі світовим ім’ям під час перебування в Україні були пов’язані з Полтавщиною.
    Вперше Микола Вавілов приїхав в Полтаву 30 березня 1910 року, на той час він був студентом Московського сільськогосподарського інституту. В Полтаві тоді знаходилася перша, постійно діюча наукова установа Російської імперії – Дослідне Поле. Керівник Миколи Вавілова, академік Д. Прянішніков, відзначав здібного студента і рекомендував його на проходження  практики на Полтавському дослідному полі, яке в 1910 році перетворили в дослідницьку станцію. На ній студент Микола Вавілов робив свої перші спостереження і висновки. Під час проходження практики на основі власних досліджень, він опублікував три свої перші самостійні наукові статті в журналі "Хуторянин", який видавало Полтавське сільськогосподарське Товариство. Це були його перші кроки у формуванні як спеціаліста, який умів самостійно робити теоретичні узагальнення. Ці дослідження в майбутньому вплинули на захоплення Миколи Івановича проблемою імунітету рослин. 
    Про полтавський період свого життя Микола Вавилов писав у 1924 році, коли був уже відомим вченим: «Особисто для мене Дослідне Поле, весь його колектив дав імпульс до подальшої роботи, дав віру в усю агрономічну роботу». Які б високі посади не обіймав Микола Іванович, він завжди  говорив про себе доволі просто: «Я – агроном. І став я ним саме в Полтаві»
    Життя Миколи Івановича Вавилова – великий подвиг людини-вченого, який самовіддано слугував науці в ім’я майбутнього всього людства.


Література:


1.Академiк М.I.Вавилов i Полтавщина : Факти,документи,бiблiографiя. - Полтава:Верстка, 2005. - 179с
2.Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих столiть. - 207с
3.Данилець О. Микола Вавилов хотів займатися історією та археологією // Урядовий кур'єр. - 2013. - 26 січня (№ 17). - С.19
4.Ермак, В.   До 120-рiччя вiд дня народження М.Вавилова// Край . - 2007.-  № 43.- листопад. - С.22
5.Ивин, М.Е.   Судьба Николая Вавилова : Документальная повесть,очерки. - Л.:Сов.писатель, 1991. - 416с
6.Левшин, Л.В.   Свет - моё признание. Страницы жизни академика С.И.Вавилова. - М. : Московский рабочий, 1987. - 239 с.
7.Очкурова, О.Ю.   50 гениев,которые изменили мир. - Х.:Фолио, 2003. - 510с
8.Резник, С.Е.   Николай Вавилов. - М:Мол.гвардия, 1968. - 332с
9.Савина, Г.   Отблеск костра// Наука и жизнь . - 2002.-   №1. - С.42
10.Самородов В. Ген неспокою видатного вченого // Зоря Полтавщини. - 2012. - 23 листопада/25 листопада (№ 185/186). - С.   3
11.Самородов В. Полтавський період життя академіка Миколи Вавилова // Зоря Полтавщини . - 2007.-   №168 - 169.- 2 листопада. - С.12
12.Самородов В. Сумні роковини // Зоря Полтавщини. - 2013. - № 14/15. - C.  3
13.Сьомi Каришинськi читання.Всеукраiнська науково-методична конференцiя"Людина та навколишне середовище" : Збiрник наукових праць. - Полтава:Б.в., 2000. - 355с
14.Черевченко Т.М., Самородов В.М. Україна в життєвому просторі академіка М. І. Вавілова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. - № 4.  – С. 7. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/

Коментарі: Залишити коментар
 
X