Слідкуйте за нами

27-03-2014
Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березеньСорока Ю.В.
Дмитро Байда-Вишневецький / Ю. В. Сорока. — К: Золоті ворота, 2013. — 120 с.

Дмитро Байда-Вишневецький — славетний козацький лицар, ви¬значний полководець, який на початку 1550-х років заснував фортецю на острові Мала Хортиця на Дніпрі, згуртував навколо неї козаків і цим поклав початок Запорозькій Січі. Про його хоробрість і талант воїна складалися легенди. В українській народотворчості ці легенди перетворилися на ши¬роковідому думу про козака Байду, що уособлював і козацькі вольності, і войовничий дух, і нечуваний героїзм у боротьбі з ворогом.


Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березень

Тома Л. В.
Петро Конашевич Сагайдачний / Л. В. Тома, — Кіро¬воград: Імекс-ЛТД, 2013. — 119 с.

Петро Конашевич Сагайдачний (1570—1622) увійшов в історію як один з найвизначніших козацьких гетьманів Війська Запорозького, ви¬датний полководець, державний діяч, дипломат, захисник української культури і духовності. Завдяки його діяльності козацьке військо пере¬творилося на регулярне військове формування. Перемоги Сагайдачного в походах до Криму і Туреччини сприяли зростанню міжнародного значення українського козацтва. Визначну роль відігравав гетьман і в Хотинській війні 1620—1621 років. Під час Хотинської битви Сагайдачний очолював 40-тисячне козацьке військо. Перемога в ній зупинила наступ Османської імперії на Європу. І в цьому неперевершена заслуга Петра Конашевича Сагайдачного — звитяжного лицаря, котрий завжди був «готовий ойчизні служити, за вольность її і свій живот положити».
Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березень
Сорока Ю. В.
Бій під Крутами/ Ю. В. Сорока. — К: Золоті Ворота, 2013. — 120 с.

29 січня 1918 року поблизу селища Крути на відстані 130 км від Києва відбувся жорстокий, нерівний бій між чотиритисячним військом більшовиків та трьомастами українськими юнкерами, студентами і гімназистами, що обороняли підступи до Києва. Більшість юнаків не мали ніякої військової підготовки, були погано озброєні, але стояли на смерть, захищаючи свободу молодої Української держави. Українці відбили кілька атак, під час яких зазнали значних втрат. У перебігу військових дій цей бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді.
Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березень
Сорока Ю.В.
Брестська унія / Ю. В. Сорока. — К. : Золоті Ворота, 2013. — 119 с.

Наприкінці XVI століття Річ Посполита, спрямована рукою Ватикану, оприлюднила проект злуки католицької і православної церков, який був реалізований 1596 року у Бресті й отримав назву Брестської унії. Однак впровадження унії із самого початку зазнало протесту і опору не тільки з боку православного духовенства, але й значної частини українського народу, насамперед селянства і козацтва, бо православна віра відігравала цементуючу роль в духовному та суспільному житті, що сприяло збережен¬ню національної самобутності українців.
Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березень

Яневський Д. Б.
Проект «Україна». Жертва УПА. Місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. — Харків: Факт, 2013. — 283 с.

Нове документальне дослідження доктора історичних наук, ві¬домого телеведучого та журналіста — для громадян України, а також політиків, героїв численних біллбордів, журналістів та кандидатів в на¬родні депутати. Проаналізувавши десятки тисяч сторінок документів, мемуарів, спеціальних досліджень та артефактів з колекції Українського Національного Музею (Чикаго, США), автор відновив реальну історію УПА, з'ясував її чисельність, місця та час народження, імена Головних командирів. На думку автора, історія УПА — це історія збройного спротиву частини українського народу комуністичній диктатурі, історія реального, а не вигаданого Голокосту українців, історія найбільшої антропологічної катастрофи в історії Європи за останню тисячу років».

Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березень
Яневський Д. Б.
Проект «Україна». 30 червня 1941 року, акція Ярослава Стецька / Д. Б. Яневський. — Харків: Факт, 2013. — 283 с.

Дослідження доктора історичних наук, журналіста, телеведучого Данила Яневського — для тих українців, які мають бажання дізнатися, чим було проголошення Акта відновлення Української держави: звитяжним вчинком українських патріотів, інтригою німецьких спецслужб чи части¬ною детально продуманого плану націоналістів. Проаналізувавши відомі на сьогодні документальні публікації, спеціальні дослідження, архівні ма¬теріали фондів Українського Національного Музею (Чикаго) та Наукового Товариства імені Т. Шевченка (Нью-Йорк), автор малює альтернативну до існуючої картину створення Організації українських націоналістів, її ролі та місця в історії передвоєнної Європи, з'ясовує її чисельність, відновлює імена реальних керівників та натхненників, творців та погребенників ОУН, фор¬ми їхньої «співпраці» зі спецслужбами різних країн, джерела фінансуван¬ня. У центрі документального розслідування — питання про легітимність Акта 30 червня 1941 p., обставини його народження та проголошення, полі¬тичний вплив на український національний рух за умов німецької окупації.
Бюлетень «Нові надходження»: інформаційний список літератури за березеньСолдатенко В. Ф.
Проект «Україна». 1917—1920 pp. Постаті / В. Ф. Сол¬датенко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 511 с.

У цій книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української ре¬волюції, керував її втіленням в життя, очолював політично-коор¬динаційний центр національної державності, — М. Грушевського, В.Винниченка, М. Міхновського, Д. Дорошенка, П. Христюка, С. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді — справді доленосних докумен¬тів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав вектор роз¬витку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії.
Коментарі: Залишити коментар
 
X