Слідкуйте за нами

09-07-2019

Липень

 

   8 липня – 310 років тому (1709) відбулася Полтавська битва-

                     генеральна битва Північної війни між російськими та

                         швецькими арміями.

 

      1. Білан Н. Полтавська битва в творах образотворчого  мистецтва // Полтавіка.Полтавська  енциклопедія : [у 12 т.] Т.9 : Образотворче і декоративне2.мистецтво, кн.2 : М-Я /головний редактор О.А.Білоусько. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2015. - С.312.
2. 27 червня 2009 року 300-річчя Полтавської битви // Полтавський регіон:на пульсі держави. - 2009. - № 2. - С.30.

    3. До питання про використання історії Полтавської битви 1709 р. в ідеологічних та політичних цілях : За документами Державного архіву Полтавської       області // Край. - 2008. - № 8. - С.5

    4. До 300-річчя українсько-шведського союзу // Край. - 2008. - № 1. - С.4.
    5. 
Енглунд П. Полтава: розповідь про загибель однієї армії (Полтавська битва) // Всесвіт. - 2009. - № 9/10. - С.127.
    6. 
Ковалевська О. План Полтавської битви Ніколя де Фера 1714 р. // Український

      історичний  журнал. - 2009. - № 6. - С.202.
    7. Крман Д.  Подорожній щоденник (ITINERARIUM, 1708-1709) // Чумацький шлях.  2008. –  № 1. - С.4.

       8. Кущ О. До iсторii однiеї "забутоi вiйни" // Сучаснiсть . - 1997.-N5. - С.97.

    9. Лукич І. І грянув бій! Полтавський бій!:[ Історичний вечір] // Все для вчителя. Інформаційно-практичний бюлетень. - 2010. - № 4/5. - С.22. 

    10. Малик М. Перший пам'ятник на місці відпочинку Петра І після битви // Край. - 2010. – 26 квітня-2 травня (№ 5). - С.12
    11. Малик М. Перший пам'ятник на честь Полтавської битви // Край. - 2010. - 1-7 лютого (№ 2) . - С.10.

    12. Марченко А. Знаменита битва, яка замовчувалась 345 рокiв // Край (музей) . - 2005.-  червень. - С.15.


    13. Павленко Н.И. Полудержавный властелин // . - Москва: Издательство политеческой литературы.-1991.-С.135.

     14.  Плохій С. Полтава, рік 1709: якби історія обрала інший шлях...// Всесвіт . - 2009. –№ 9/10. –   С.170.

     15. Полтавская битва // Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых символов Украины . –

       Харьков: Фолио . - 2007. - С.59.
     16. Сальников В. Военна слава Полтавщини // Край . - 2006.-   22.- лютий. - С.4

     17. Сальникова О.  Шлях від музею до заповідника: До 300-річчя Полтавської битви // Край. - 2008. - № 2. - С.4

     18. Сальніков В. Жива історія. Полтавська битва // Край. - 2008. - № 7. - С.4.

     19. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима представників Суджанського земства //  Край. - 2008. - № 12. - С.9.

     20. Символ змоги українців  до боротьби за національне визволення: до 300-річчя битви під   Полтавою // Знаменні дати. Календар-2009. - 2009. - № 1. - С.134.

     21. Славинський М. Вістами свідка Полтавської битви // Чумацький шлях. - 2008. - № 1. - С. 22. 

     22. Сокирко О. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - С.40.

     23. Стельмах Л. Полтавську битву виграв... не Петро І [27 червня минуло 308 років з дня Полтавської баталії] // Кремінь. - 2017. - 6-13 Липень (№ 24). - С.  4.

    24. Три
губ В. Шабля і геополітика Полтавської битви // Музеї України. - 2008. - № 1. - С.2.


    25. Червак Б. Полтавська битва i сьогодення // Гетьман . - 2007.- № 3-4.-С.42.
    26. Черпакова Л. Історичне відлуння Полтавської битви // Край. - 2009. - 28 вересня-4 жовтня  (№ 10). - С.16.
    27. Чухліб Т. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору  протекції // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. -    С.16.
    28. 
Шендрик Л.  До 300-рiччя Полтавськоi битви // Край . - 2007.-   39.- липень. - С.5.
    29. Шендрик Л. До 300-рiччя Полтавськоi битви // Край . - 2007.-   44.- грудень. - С.5.
    30. Шендрик Л. Лiтнiй табiр петровського полтавського кадетського корпусу на Полi Полтавської  битви // Край . - 2007.-   39.- липень. - С.15.
    31. Шендрик Л. Північна війна на Полтавщині // Край. - 2008. - № 12. - С.6.
    32. Шендрик Л. Полтавська битва в контексті європейської історії // Край. - 2008. - № 7.- С.9.

    33. Шендрик А. 60 років поновленому музею історії Полтавської битви // Край. - 2010. – 29 Листопад-5 Грудень (№ 12). - С.5.

3   34.  Шендрик Л. Через сто рокiв пiсля Полтавськоi битви // Край . - 2005.-   15.- липень. – С.13.

    35.  Щербак В. Імперські перетворення в Гетьманщині після Полтавської битви // Край. - 2009.   - 28 вересня-4 жовтня (№ 10). - С.9.

 

29 липня – 170 років від дня народження Олени Пчілки

                     ( Косач Ольга Петрівна) ( 1849 – 1930 ),

                      української письменниці, фольклориста,  

                      етнографа.

                     Народилася в м. Гадяч на Полтавщині.

 

 1.  Акорди . - Киiв: Веселка, 2005.

 2.  Альманах Пошани й визнання Полтавщини . – Полтава, 2003. – С. 156.

 3.  Березнюк Л.І. Видатні жінки в історії України : Рекомендаційний список літератури

      // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. - № 5. - С.2

4.  Волошин Р. Славнi iмена // Край (музей) . - 2004.- №  3.- липень. - С.20.

5.  Гажаман Н. Олена Пчілка - "Образ української жінки":[ Рекомендаційний бібліографічний   список до 160-річчя від дня народження] // Українська мова і

     література в середніх школах,  гімназіях, ліцеях,колегіумах . - 2009. - № 6. - С.121.
6. Гуць М.  Маловiдомi сторiнки з життепису Олени Пчiлки // Слово i час . - 2005.- № 10.- С.58.
7. 
Дрофань Л. "I правду й боротьбу благословити" // Дивослово . - 1999.- N6. - С.50.
8. 
 Іскорко-Гнатенко В. Народознавчi працi члена-кореспондента Академii наук Украiни Олени Пчiлки // Народна творчiсть та етнографiя . - 1999.- № 4.-С.67.
9. 
 Камінчук О. Олена Пчiлка:аспекти творчоi дiяльностi // Слово i час . - 1999.- № 6. - С.12.
10. 
 Косач-Борисова I. Согад про Олену Пчiлку // Украiнська культура . - 1996.- N1. - С.27
11. 
Купрата Н. Національне питання у світоглядній концепції Олени Пчілки // Українознавство. - 2008. - № 4. - С.188.
13. 
Марченко Л. Перша журналiстка-жiнка в Украiнi - наша землячка // Край . - 2007.-   № 33.- Сiчень. - С.16.
14. 
Мірошниченко Л. Олена Пчiлка про свiт дитини // Берегиня . - 1999.- N3. -С.3.
15. 
 Мороз Л.  Ідейні акценти драматургії Олени Пчілки // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 10. - С.13.
16. 
Новаківська Л.В.  Олена Пчілка і В.О. Сухомлинський про роль книги в духовному житті  дитини // Шкільна бібліотека плюс . - 2011. - № 19. - С.3. 17.  Новаківська Л. Подвижницька дiяльнiсть О.Пчiлки // Пам'ять столiть . - 1998. -N3. - С.35.
18. 
Одарченко П. Видатна дiячка украiнськоi культури кiнця ХIХ-початку  ХХ столiття // Народна творчiсть та етнографiя . - 1999.- № 2-3.- С.3.
19. 
Пчілка Олена // Провiдники духовностi в Українi. - Київ: Вища школа , 2003. – С. 292.
20. 
"...робоча - як бджола": Олена Пчілка // Знаменні дати. Календар-2009. - 2009. - № 1. - С.149.
2
1.  Святовець В. "В дiтей менi хотiлося перелити свою душу..." // Киiв . - 1995.- N6. - С.146.
22
.  Святовець В. З епiстолярноi спадщини Олени Пчiлки // Пам'ять столiть . - 1997.-N4. - С.51.
2
3.  Тарнавська М.  Ювiлей Олени Пчiлки та ii англомовний дебют // Сучаснiсть . - 2000.- № 2. - С.100.
2
4.  Убийвовк Л.  Поетеси нашого краю // Край . - 2007.- № 33.- Сiчень. - С.16.
2
5.  Українська берегиня: Олена Пчілка // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2014. - № 3. - С. 49.
26
.  Шумілова А. Олена Пчілка: світло добра і любові // Вісник книжкової палати. - 2009. - № 12. - С.32.
2
7.  Щукіна І. Серенада Шуберту від Олени Пчілки: Олена Пчілка як перекладач текст «Серенади" українською мовою // // Музика. - 2014. - № 5. - С.20.Серпень

  

       5  серпня – 120 років від дня народження Антоненка-

                           Давидовича Бориса Дмитровича(1899 - 1984),

                           українського письменника, репресованого. 

                       Народився в с. Засулля Полтавської губернії.

 

1.   Антоненко-Давидович Б. Д. // Енциклопедія Сучасної України. Т. 1 А. – Київ, 2001. –

      С.569.

2.   Антоненко-Давидович Б. Д // Провідники духовності в Україні. – К.: Вища школа,

      2003. –  С. 165.

3.   Антоненко-Давидович Б.  На шляхах i роздорiжжях // Киiв . - 1999.- N9-10.- С.28

4.   Бойко Л. «Знищено без жалю ворожою рукою..." // Слово i час . - 1999.- № 8. - С.51

5.   До 110-річчя народження Б.Д.Антоненка-Давидовича // Край. - 2009. - 3-9 серпня

      (№ 8). - С.19

6.   Качуровський I. Вiд "смерти" - в безсмертя // Березiль . - 1998.- N3-4. - С.161

7.   Нитченко Д.  Iз спогадiв про Бориса Антоненка-Давидовича // Березiль . - 1999.- N11-1

8.   Осьмачка Т. Мої товаришi // Березiль . - 1996.- N3-4. - С.95

9.   Подвижник духу : Б.Д. Антоненко-Давидович // Календар знаменних і пам'ятних дат.

      –   2009. - № 3. - С.46

10.  Слюсар А. Антоненко-Давидович Б.Д. // Позакласний час . - 2002.-N 15-16 . - С.19

11.  Те, що ти написав, уже не належить тобі: Б. Антоненко-Давидович // Шкільна

        бібліотека. –  2009. - № 7. - С.7

12.  Хамедова О.  FECI, QUOD POTUI...: Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича

       //   Дивослово. - 2014. - № 5. - С.55

13.  Шептицька Т. Проблема малоросiйства у творчостi Бориса Антоненка-Давидовича //

       Визвольний шлях . - 2004.-Кн.8. - С.56

14.  «Я вдячний долі, що пустила мене в світ українцем...": Б.Д. Антоненко-Давидович

       // Знаменні дати. Календар-2009. - 2009. - № 1. - С.161

 

     25 серпня – 95 років від дня народження Загребельного

                           Павла Архиповича ( 1924 – 2009 ),

                           українського письменника.

                               Народився в с. Солошине, нині Кобеляцький район,

                               Полтавської області.

 

1.   Вiдомий прозаiк // Знаменнi дати. Календар - 2004. - Київ: Україна , 2004. - С.170

2.   Галич О. Символiка прози Павла Загребельного 90-х рокiв // Вiтчизна . - 1999.-N5-6.- С.130

3.   Дончик В. Покликання письменника –писати // Слово i час . -1995.- N11-12. - С.16

4.   Загребельний Павло Архипович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. З-Зор. –

      К., 2010. –  С.88.

5.   Загребельний П. // Позакласний час . - 2002.- N 13-14

6.   Загребельний П. Український шлях // Психологiя i суспiльство . - 2004.- № 1. - С.5

7.   Зборовська Н. Влада і свобода в романах Павла Загребельного // Слово і час. - 2011. –

      № 10. - С.3

8.    Класик українськоi лiтератури - наш сучасник // Дивослово . - 2004.- № 8. - С.62

9.    Кузьменко Н. Славнi iмена // Край (музей) . - 2004.- № 4.- серпень. - С.20

10.  Науменко В. Не "ex eremo"- "ex officio" // Березiль . - 1999.- № 7-8. - С.163

11.  Павло Загребельний: Я обирав великi душi, якi сяють нам тисячоліття // Вiтчизна . –

       2004.-  № 7-8. - С.90

12.  Патріарх української літератури: [Павло Загребельний] // Шкільна бібліотека. - 2011.  

       № 7. –  С.21-24

13.  Семененко-Маринович А. Загребельний б'є на сполох // Київ . - 1998.- N7-8. - С.137

14.  Слабошпицький  М. Три варiацii на тему Павла Загребельного // Дивослово . - 2002.-

       № 10. - С.7

15.  Слабошпицький М. Тризе, або таемниця творчостi // Київ . - 2004.- № 7-8. - С.147

16.  Славинський М. Талант i талан // Київ . - 1995.- N2-3. - С.107

17.  Слюсар А. Літературні ребуси // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 11. - С. 90

18.  Творив щедро і з великою вірою: [П. Загребельний] // Дати і події. - 2014. - № 2. -  

        С.51

19.  Шевченко О. Павло Загребельний: "Мої молитви - це мої книжки" // Бібліотечний

       форум:  історія, теорія і практика. - 2019. - № 1. - С. 30

 

    28 серпня – 120 років від дня народження Майстренка

                          Івана Васильовича ( 1899 – 1984 ),

                          політичного і громадського діяча, історика,

                          економіста.

                          Народився в містечку Опішня Зіньківського повіту на

                              Полтавщині.

1.   Кузьменко Н. Славнi iмена // Край (музей) . - 2004.- № 4. - С.20

2.    Майстренко Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України Т. 18. – Київ, 2017. – С. 529.

3.    Майстренко Іван Васильович//Провiдники духовностi в Українi . - Київ: Вища школа,

       2003. – С. 64

4.    Малик М. Славні імена // Край. – 2007. - № 36. – С. 19.

5.    Ротач П.  Колоски з лiтературноi ниви: Короткий лiтературний календар. - Полтава:

       Полтавський лiтератор, 1999. - С. 360.

6.    Юренко О. Iван Майстренко: життя, наукова i публiцистична спадщина //

       Український  історичний журнал . - 1999.- № 6. - С.113

 

<!-- [if !supportLists] --> 29  <!-- [endif] --> cерпня – 115 років від дня народження Ражби Якова

                      Самійловича (1904 - 1986), українського

                      скульптора.

                      Народився в м. Кременчуці

 

1.   Апрелєва Т. Неймовірний Ражба. [ краєзнавчий музей ] // Кременчуцька панорама. -     

      2014. –  № 45. - С. 20

2.    Незвичайні особистості в історії Кременчука. - Кременчук : Вид-во ПП Щербатих

       О.В., 2012.  - 19 с.+1 окр. аркуш план Кременчука      

3.   Полтавіка. Полтавська енциклопедія : [у 12 т.] Т.9 : Образотворче і декоративне

       мистецтво,   кн.2 : М-Я. - Полтава : АСМІ, 2015. – С. 378

4.   Шевченко-Василенко В.Є.  Полтавська губернія : [у 3 т.] Т.1, кн.1 : Коротка історія у

      контексті історії Руси-України : видатні особистості. - Харків : Майдан, 2014. - 620 с .

5.   Юшко В.  Вiн небез гордостi сповiщав, що родом з Кременчука, ми ж пишаємося

талановитим земляком // АVтограф . - 2004.- № 35.- 26 серпня. - С.6б

6.   Юшко В.  Кременчужанин,творчiсть якого багатоманiтна за тематикою,жанрами й

      пластичними засобами // Вiсник Кременчука . - 1999.- 26 серпня.- С.15

 

Вересень

 

  9 вересня – 250 років від дня народження Котляревського

                        Івана Петровича ( 1769 – 1838 ), українського

                        письменника, театрального і громадського

                        діяча, зачинателя нової української літератури

                        і літературної мови.

                       Народився у Полтаві в родині дрібного дворянина.

                          У 1780 – 1789 рр. навчався у Полтавській духовній семінарії.

 

1.   Андрущенко Ю. Іван Котляревський: цікаві факти життя // Дніпро. - 2012. - № 6. –

      С. 137

2.   Андрущенко М. Iван Котляревський на тлi українськоi культури ХVШ ст.

      // Київська старовина . - 1998.- N5.

3.   Безобразова Л. I.П.Котляревський-реформатор українськоi мови // Третя полтавська

      наукова   конференцiя з i сторичного краезнавства . - Полтава.-1994.

4.   Бодак М. І.П.Котляревський і медицина // Край. - 2009. - 31 серпня-6 вересня (№ 9). -

      С.12

 

5.   "Будеш , батьку, панувати, поки живуть люди..." : До 210-річчя виходу у світ поеми

       "Енеїда" І.П. Котляревського // Знаменні дати. Календар - 2008. - 2008. - № 1. - С.249.

6.   Грабович Г. Семантика  Котляревщини // Сучаснiсть . - 1995.-N5. - С.65.

7.   "Енеїді" Івана Котляревського - 215 років // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 1/2. - С.57.

8.   Ефремов С.  На святi Котляревського // Киiвська старовина . - 1998.- N5.

9.   Єфанов М. Доземний вам уклін, Іване Петровичу! Котляревський // Край. - 2008. –

       № 6. - С.7

10. Жулинський М.  Мiфологема "нового Риму": Петрарка i Котляревський // Киiв . –

      2002.-  № 9. - С.143.

11. Iван Котляревський та його твори // Шкiльна бiблiотека . - 2002.- 6. - С.90

12. Іван Петрович Котляревський: цікаві бувальщини // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 8

       - С.3

13. Коптілов В.В.  I.П.Котляревський-реформатор украiнського вiршування //

      Мовознавство . –  1998.- N6.- С.12.

14. Котляревський Іван Петрович //Альманах Пошани й визнання Полтавщини . - Полтава

      2003. – С. 108.

15. Котляревський Iван Петрович // Шаров I. 100 видатних iмен України . –

      К.:Видавничий дiм  "Альтернативи", 1999. - С.185

16. Крижанівська Т. Батько нової української літератури: І. Котляревський // Вісник

      книжкової  палати. - 2009. - № 10. - С. 36

17. Кучинський М.  Маловiдомi сторiнки бiографiї Iвана Котляревського // Iсторичний

      Календар  '99 . - 1999. - С.276

18. Лисенко О. Свято в Полтавi // Народна творчiсть та етнографiя . - 2005.-N 6 . - С.110.

19. Малик М. Славнi iмена // Край . - 2006.- № 29.-  С.19.

20. Орлова Н. Иван Котляревский  : портрет без ретуши // Личности. - 2013. - № 2. –

      С.105.

21. Погребенник Ф. Берлiнськi видання творiв Iвана Котляревського,спорядженi

      Богданом  Лепким // Київська старовина . - 1998.- N5.

22. Пономаренко О. Іван Котляревський, Тарас Шевченко і козацька родина

      Боровиковських  // Світогляд. - 2014. - № 6. - С. 63.

23. Ротач  П. Колоски з лiтературноi ниви: Короткий лiтературний календар . –

         Полтава:Полтавський лiтератор . – 1999.

   24. Скриль В. М.В.Гоголь і І.П.Котляревський // Край. - 2009. - 30 Березень-5 Квітень

         (№ 4). - С.15

   25. Скриль В. І.П.Котляревський і православна культура // Край. - 2008. - № 10. - С.10

   26. Скриль В. Земля натхненна великого поета  // Край . - 2005.- № 17(23). - С.10

27. Скриль В. Родовід І.П.Котляревського // Край. - 2009. - 31 серпня-6 вересня (№ 9). –

      С.11

28. Степаненко М. Iван Котляревський в iсторii українського мовознавства

      // Третя полтавська наукова конференцiя з i сторичного краєзнавства . – Полтава,1994.

29. Стороха Є. Дещо до генеалогії українського поета Івана Котляревського// Край. –

      2009. – 31 серпня-6 вересня (№ 9). - С.6

30. Стороха Є. Інтерпретація подій Полтавської баталії у творчості  І.Котляревського

      // Край. - 2009. - 1-7 червня (№ 6). - С.14       

31. Українські письменники - герої художніх творів: [Г.С. Сковорода, І.П.

       Котляревський, Г.Ф. Квітка-Основ'яненко, В.М. Забіла, Є.П. Гребінка, Т.Г.

       Шевченко] // Шкільна бібліотека. – 2011. - № 4. - С.40-49

32. Ушаков В. М.В.Ушаков-Поскочин - перший росiйський художник, який

       проiлюстрував  "Енеїду" I.П.Котляревського // Украiнська культура . - 2006.- N 12 . –

       С.18

33. Чамата Н. Елегiя Тараса Шевченка "На вiчну пам'ять Котляревському // Київська

       старовина . –  1998.- N5.

34. Шутько Я. Слава "Енеїди" : Вірш про письменника Івана Котляревського

     // Калинове гроно: антологія поезії полтавських літераторів ХХ ст. - Полтава:

     Полтавський   літератор ; Кременчук, 2004 // Калинове гроно : Антологiя поезiї

     полтавських лiтераторiв  ХХст.. - С.111

 

 

15 вересня – 315 років від дня народження Максимовича

                       Михайла Олександровича ( 1804 - 1873),

                       українського ученого природознавця, історика,

                       філолога, фольклориста, етнографа.

                       Народився на хуторі Тимківщина Золотонізького повіту

                           Полтавської губернії в родині збіднілого дворянина.

 

1.   Дух Русі постав із цього краю: Вчений - енциклопедист М.О.Максимович // Пам'ять

      століть.Україна. - 2008. - № 1/2. - С.131

2.   Іванова Л.І. "Науково-педагогічна і освітньо-управлінська діяльність

      М.О. Максимовича   (1825-1870рр.)" // Шкільна бібліотека плюс . - 2016. - № 5/6. - С 2.

3.   Козак С.  Михайло Максимович - основоположник романтизму в Українi  // Слово i

      час . –  2004.- № 9. - С.3

4.   Луків М. Народ нескорений  i гордий // Днiпро . - 2004.- № 5-6. - С.72

5.   Максимович Михайло Олександрович // Провiдники духовностi в Українi . - Київ:

      Вища школа, 2003. – С. 489.

6.   Максимович Михайло Олександрович // Шаров I. 100 видатних iмен України . –

      К.,Видавничий дiм "Альтернативи", 1999.- С.246

7.   Малик М. Максимович Михайло Олександрович (1804 - 1873 рр.) –

      філолог,історик,фольклорист,поет,ботанік, друг Гоголя. Народився на Полтавщині //

      Край. – 2008. - № 6. - С.19

8.   Маценко Ж. Духовність: ідеї гуманізму в українській психології ХІХ ст. Концепції

      М.Максимовича, К.Ушинського та ін. // Психолог. - 2017. - № 13/14. - С.4

9.   Не покину Украiну // Шаров I. Вченi України: 100 видатних iмен . - Київ: "АртЕк",

      2006.

10. Перший ректор // Знаменнi дати. Календар - 2004. - Київ: Україна, 2004. - С.191

11. Славнi iмена // Край (музей) . - 2004.-  № 5.-  С.16

12. Убийвовк Л. Славнi iмена // Край . - 2007.-  № 41. - С.20

13. Фризман Л. Михаил Максимович и Николай Гоголь // Радуга . - 2004.- №  1. - С.150

14. Хоменко О. Михайло Максимович - фундатор українознавчого вивчення феномену

      художньої  словесності // Українознавство. - 2010. - № 2. - С.19

15. Хоменко В.  Предтеча // Берегиня . - 1997.- N3-4. - С.150

16. Шевченко В. Михайло Максимович-видатний украiнський учений-

      енциклопедист,лiтературний критик та поет // Визвольний шлях . - 2004.-Кн.9;Кн. 10;

      Кн.11;  Кн.12. - С.46; С. 43; С.41; С.42.

17. "Я син свого народу" : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. –

       К. : Просвіта, 2006. - 412с

 

 

 18 вересня – 125 років від дня народження Капустянського

                         Івана Назаровича ( 1894 – 1939 ), українського

                         літературознавця, критика, бібліографа,  

                         педагога.

                         Народився в с. Рокити ( нині с. Жовтневе Семенівського

                            району Полтавської області). Закінчив Ніжинський історико

                            філологічний інститут у 1916 р. Розстріляний у 1939 р.

                            Реабілітований посмертно.

 

 

1.   Граб В.І.  У лещатах ДПУ . - Полтава: Археологiя ,1999.- 215 с.

2.   Капустянський Іван Назарович // Провiдники духовностi в Украiнi . - Киiв: Вища

      школа ,  2003. – С. 433

3.   Капустянський Іван Назарович // Енциклопедія сучасної України. Т. 12.: Кал-Киї. –

      Київ,  2012. – С. 268.

4.   Ковальчук М. Вiйськова дiяльнiсть М.Капустянського за доби Директорii (1918-

      1921рр.)  // Вiйськово-iсторичний альманах . - 2004.- 1. - С.20

5.   Славнi iмена  // Край (музей) . - 2004.-  № 5.- С.16

 

Жовтень

 

  7 жовтня – 155 років від дня народження Шелухіна Сергія

                       Павловича ( 1864 – 1938 ), українського

                       громадсько-політичного діяча, юриста,

                       письменника.

                      Народився в с. Деньга Полтавської губернії. У 1881 р.

                          закінчив Лубенську класичну гімназію, у 1885 – фізико –

                          математичний і в  1889 р. – юридичний факультети

                          Київського   університету.

1.   Малик М. 145 років від дня народження письменника, фольклориста та політичного

 діяча Шелухіна Сергія Павловича // Край. - 2009. - 28 вересня-4 жовтня (№ 10). - С.20

2.    Токарчук О. Концептуальні засади вчення С.П.Шелухіна про право

       //Підприємництво,господарство і право. - 2011. - № 1. - С.88

3.    Шелухін Сергій Павлович // Провiдники духовностi в Українi . - Киiв: Вища школа,

      2003. – С. 112

4.    Шелухін Сергій Павлович // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 10. Т – Я. – К.:

       Наукова думка, 2013. – С.626.

5.   Яневський Д.Б.  Загублена історія втраченої держави. - Харків : Фоліо, 2016. – С. 249

 

 

 

<!-- [if !supportLists] --> 10      <!-- [endif] --> жовтня – 130 років від дня народження Драй-Хмари Михайла

                        Опанасовича (1889 - 1939), українського поета,

                        перекладача, був репресований.

                        Народився в с. Малі Канівці Полтавської губернії.

 

<!-- [if !supportLists] --> 1.      <!-- [endif] --> Гальченко С. Невiдомi славiстичнi лекцiї М.Драй-Хмари // Слово i час . - 2000.- № 2. - С.68

<!-- [if !supportLists] --> 2.      <!-- [endif] --> Граб В.І. У лещатах ДПУ . - Полтава: Археологiя, 1999.- 215 с.

<!-- [if !supportLists] --> 3.      <!-- [endif] --> Драй-Хмара  Михайло Опанасович - Харків : Фоліо, 2018. - 499 с.

<!-- [if !supportLists] --> 4.      <!-- [endif] -->  Драй-Хмара Михайло Опанасович // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 2. Г – Д. – К.: Наукова думка, 2004. - С. 460.

<!-- [if !supportLists] --> 5.      <!-- [endif] --> Драй-Хмара Михайло Опанасович // Енциклопедія сучасної України Т.8. Дл – Дя. – Київ, 2008. – С. 377.

<!-- [if !supportLists] --> 6.      <!-- [endif] --> Драй-Хмара М. Письма с Колымы // Звезда . - 1998.- N9.-C.158

<!-- [if !supportLists] --> 7.      <!-- [endif] --> Драй-Хмара М.О. Твори : [поезії, поетичні переклади, літературознавчі праці, щоденник, листування] / Михайло Драй-Хмара. - Київ : Наукова думка, 2015. - 710 с.

8.    Жадан Л. Лiтературнi головоломки,кросворди,вiкторини,тести // Все для вчителя . –

      2006.-  N 3-4 . - С.82

9.   Жадан Л.В.  Розстріляне безсмертя : уроки української літератури,виховні заходи.10-

     11 класи. - Тернопіль: Мандрівець, 2011. - 224 с.

10.  Жулинський М.Г. Із забуття- в безсмертя ( Сторінки призабутої спадщини). –

       К.:Дніпро, 1990. - 447 с

11.  Жулинський М.Г. Слово i доля : Навчальний посiбник. - К.:А.С.К., 2002. - 640с

12.  Жулинський М.Г. Українська література:творці і твори :

       учням,абітурієнтам,студентам,учителям / Микола Жулинський. - К.: Либідь,

      2011. - 1152 13

13.  Жулинський М. Шлях iз неволi, з небуття // Київ . - 2003.- N 1. - С.122

14.  Заславський I. Невiдомi переклади Михайла Драй-Хмари // Слово i час . - 1997.- N3.

       - С.62

15.  Заславський I. З етюдiв про неокласикiв // Сучаснiсть . - 1997.- N7-8. - С.87

16.  Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження. - Донецьк: БАО, 2008. –

       224с

17.  Мунтян I. Варiант"неокласики" М.Драй-Хмари // Слово i час . - 1997.- N8. - С.57

Коментарі: Залишити коментар
 
X