Слідкуйте за нами

03-06-2015

 

За період 2014 - першої половини  2015 року  в Кременчуці  проходили обласні Громадські обговорення на тему «Бібліотека в житті громади: йдемо у майбутнє разом». В рамках  обговорень всі бібліотеки Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи долучилися до цього заходу.

Громадські обговорення проводились відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», ініціативи Української бібліотечної асоціації  в рамках Програми з адвокації «Через бібліотеки – до знань».

 

Обговорення передбачали основні цілі:

-         вивчити громадську думку щодо подальшого розвитку бібліотек;

-         виявити різні точки зору громади на сучасний бібліотечний сервіс;

-         привернути увагу органів місцевого самоврядування до бібліотечних  закладів;

-         обговорити проблемні питання подальшого функціонування книгозбірень регіону.

 

Впродовж серпня місяця 2014 року у рамках Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань» та з метою вивчення громадської думки населення про місце бібліотек у соціокультурній інфраструктурі регіону та їх ролі у розвитку місцевої громади, було проведено анкетування, в  якому прийняли участь всі структурні підрозділи Кременчуцької ЦБС для дорослих. Бібліотекарям вдалось дослідити думку громади про діяльність місцевих бібліотек, намітити стратегію подальшого їх розвитку, визначити слабкі і сильні сторони, потреби реального користувача бібліотеки та створити перелік речей, якими повинна бути забезпечена сучасна бібліотека. 

         Всього опитано респондентів по ЦБС-264, всі з яких є користувачами бібліотек.

         З них з вищою освітою - 138, що складає  52% всіх опитуваних, із середньою спеціальною-81 респондент (38%), із середньою освітою  -45 (10%).

         В опитуванні активно прийняли участь представники всіх соціальних груп та прошарків населення нашого міста. Так, найбільш поширена  категорія  це службовці - 111, що складає 42%, робітники підприємств міста - 42 - це 16%, студентів вищих учбових закладів -25 (9%), учнів ЗОШ 15-5%, підприємців-5 (1%) та 2 домогосподарки це 1% з спільної кількості опитаних респондентів, безробітних-3(2%), інших-5 (2%), пенсіонерів 56-22%.

        

За віковими групами:

юнацтво 15-21р.р.60 респондентів, що склало 20%,

від 21-35 р.р. - молодь-80-30%,

35 – 50 р.р.- середнього віку-60-20%,

пенсійного віку(вище 60 років)-64-30%.

         За гендерною ознакою у опитуванні жінок прийняло участь в опитуванні переважна кількість -173, що становить  65%, а чоловіків - 91 це 35%. Жінки більш жваво відвідують бібліотеку.

По ЦМБ всього опитано - 139 респондентів, що склало 55% від загальної кількості опитуваних, з них з вищою освітою-82 це 60%, зі середньою спеціальною-34-25%, та середньою-14 (15%).

         Переважну кількість за соціальними групами і тут складають службовці -60 (45%), робітників - 20-(15%), студентів-11-10%, пенсіонерів-42-30%.

 З них за віковою ознакою: юнаків-17-13%, середнього віку - 70- це 72 %, пенсіонерів-37,(27%). Жінок 89, що складає 60% та чоловіків 50- це 40%.

По філіях всього опитано - 125 респондентів, що складає 45%, з них з вищою освітою-53 (30%), із середньою спеціальною-43 це 40%, середньою 28-30%.

  Переважна кількість респондентів за соціальними групами - це службовці,їх 48-(30%), робітників-23 (20%), учнів ЗОШ-10 -( 9%), студентів вишів – 13-(10%),підприємців-4 (3%), пенсіонерів - 29 (20%), інших -8%.

         За віком молодь: 29- (25%), середнього віку-51-40%, пенсійного віку-42 (35%), жінок 86 (70%), чоловіків 49 (30%).

 

         На запитання: як часто ви звертаєтесь до бібліотеки -«я тут живу» відповіло 35 респондентів,що склало 14% від загальної кількості опитуваних, нагадую, що їх 264.

         Щотижня бібліотеки ЦБС відвідують 104 респондента, що склало 40% від загальної кількості опитуваних, 1-2 рази на місяць-59-це 23%, кілька разів в 2-3 місяці-11-4%, декілька разів на рік 13-5%.

На запитання «жодного разу не звертався: а що ще є бібліотеки і вони працюють»  не відповів жоден респондент. Так, всі опитувані знають, що бібліотеки в нашому  місті працюють.

         Зараз край необхідно посилити матеріально-технічну базу бібліотек, цього потребують опитані респонденти, які скаржаться на відсутність ремонту у бібліотеках та їх непрезентабельний  вигляд,погану вентиляцію приміщень, відсутність необхідної кількості комп’ютерів, веб-камер, розеток для підключення до Wi-Fi зони та погане освітлення.

          На перше місце  у відповіді на запитання №3 «Мета вашого звернення до бібліотеки», аналізуючи дані анкетування, бачимо, що переважна кількість наших користувачів «читають для душі» – їх найбільша кількість -135, що складає 40%. Пов’язані з хобі та відпочинком-87-30%, задовольняють свої інформаційні потреби, пов’язані з професійною діяльністю-63 - це 20%, та з навчанням 51-10%.

         Спілкуватися із цікавими людьми в бібліотеці бажають 28 респондентів-це складає 10%, відвідувати масові заходи та спілкуватися з бібліотекарем - 39-15%, це переважно особи пенсійного віку,займаються пошуком інформації для вирішення соціально побутових питань -25- 10%, знайомитись із новинками літератури та періодики бажають 74 респондента-це 30%, спілкуватися з друзями та  рідними по скайпу бажає  41 респондент - 5%, користуватися комп’ютером та мережею  Інтернет 60-20%.

Перше місце посідає відповідь користувачів це читання для душі та читання, пов’язане із хобі та відпочинком. Тому зроблено висновки про необхідність комплектування літературою відповідного характеру.

 Окремі респонденти  бажають отримувати наступні додаткові послуги у бібліотеці:

- встановлення ксероксів та сканерів-14, послуги ламінування, множувальна техніка (принтер та плотер) - 5 з опитаних респондентів, акцент до доступу до електронної бази бібліотеки та міських архівів-5, бажають замовляти літературу он-лайн-5, кольоровий друк, нічний читальний зал, встановлення апаратів для кави, користування навушниками та веб-камерами - 5.

         На запитання №5 «Чи задоволені ви якістю послуг, які надає бібліотека, яку ви відвідуєте» так відповіло 198 респондентів, що складає 75%, ні-6-10%, частково 38-15%.

         Та на запитання «На вашу думку бібліотека користується авторитетом серед громади так відповіло 202 - 75%, ні-16-5%, частково-46 -20% респондентів.

«Чи готові Ви надати підтримку своїй бібліотеці, у тому числі і матеріальну» так відповіло 162 респонденти, що складає 60% , ні 95- 40%.

         На суто адвокаційного характеру запитання «У випадку, якщо постане питання про закриття бібліотеки, ви готові відстоювати її»? так відповіло 205 респондентів-70%, ні -  59-30%.

Також в рамках Громадських обговорень всіма структурними підрозділами ЦБС для дорослих було проведено відеопитування, в якому прийняли участь 60 чол. Різних вікових груп та соціальних прошарків. Інтерв’ю брали бібліотекарі всіх структурних підрозділів ЦБС для дорослих, при цьому  

для відеоопитування відділам ЦМБ ім. М.Горького запропоновані наступні питання:

-         Користуєтесь/ не користуєтесь бібліотекою?

-         Знаєте/ не знаєте про сучасні бібліотечні послуги?

-         Ваші пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки;

-         Бібліотеки потрібні/ не потрібні.

Для бібліотек-філій запропоновані наступні питання:

-         Які асоціації виникають у Вас при слові «бібліотека»?

-         Чи відвідуєте Ви бібліотеку?

-         Якою має бути сучасна бібліотека?

Відповіді респондентів, зібрані в один відеоролик, попри всю їх розмаїтість, все ж мають одну спільну рису: громадяни чітко   усвідомлюють необхідність бібліотек та їх роль в сучасному суспільстві. Громада підтримує свою книгозбірню та бажає їй сталого розвитку. 

В рамках Громадських обговорень та Програми з адвокації «Через бібліотеки – до знань» як завершальний захід було проведено круглий стіл «Сучасна бібліотека. Якою їй бути?», на якому обговорювався ряд актуальних питань з життя бібліотек. Круглий стіл складався з 2-х частин. На засіданні ознайомили присутніх із результатами вивчення думки громади, якою має бути бібліотека міста, обговорили співпрацю, партнерські зв’язки між бібліотекою, владою і громадою та визначили, які нові інформаційні та соціокультурні послуги потрібно розвивати для покращення бібліотечного сервісу. 

Під час 1-ї частини, що носила назву «Сучасна бібліотека як простір гуманітарних комунікацій», виступили  заступник директора ЦБС для дорослих Н.А.Сизон, директор Кременчуцької РЦБС О.О.Білаш та методист Комсомольської міської ЦБС М.Шляхова, які розповіли про актуальні проблеми і перспективи розвитку  бібліотек різних територіальних рівнів управління.

З новими формами роботи у віртуальному просторі, а саме створенням власних медіа-продуктів, (сайти, блоги, соціальні мережі, буктрейлери) присутніх ознайомили зав. організаційно-методичним відділом ЦМБ ім. М.Горького Т.О.Майдак та гол. бібліотекар сектору бібліотечного маркетингу ЦМБ ім. М.Горького В.М.Старкова

Дуже цікавим та корисним з практичного боку став виступ журналістки видання «Програма +» А.Чічерової – «Медіа-партнерство з бібліотеками: бібліотека як ньюс-мейкер в інформаційному полі Кременчука».

 Про участь бібліотек у забезпеченні доступу до державних інформаційних ресурсів та продуктів завдяки пунктам доступу громадян (ПДГ) докладно розповіла зав. відділом технічної літератури ЦМБ ім. М.Горького          А.М.Шевченко.

         2-га частина круглого столу була присвячена граням співпраці бібліотеки та громади.

 Учасники круглого столу обговорювали як спільні проекти бібліотек і громадських організацій на  прикладі «Інтернет-радіо в бібліотеці» (спільний проект бібліотеки та ГО «Європейський клуб», голова ГО «Європейський клуб» О. Овчаренко),  так і проекти, які стали можливі завдяки співпраці з владою (безкоштовні юридичні скайп-консультації в бібліотеці як реальні кроки по втіленню в життя Закону України «Про безоплатну правову допомогу», зав. юнацьким відділом ЦМБ ім. М.Горького  В.М.Згонник.

Після виступу зав. бібліотекою-філією №3 О.В.Кузьмінської присутні дійшли згоди, що в сучасних умовах економічної кризи бібліотеки врятує активна грантова діяльність.  

     Одним з яскравих прикладів успішності такої діяльності став виступ зав. відділом л-ри іноземними мовами ЦМБ ім. М.Горького О.А.Почепцової «Інноваційні проекти вдосконалення якості неформальної освіти (курси вивчення англійської мови)».

Досвідом співпраці бібліотеки з творчою молоддю поділилася зав. сектором української книги відділу абонементу ЦМБ ім. М.Горького Т.М.Шпак «Літературна школа в бібліотеці:  з досвіду співпраці Абонементу ЦМБ ім. М.Горького та молодіжної Арт-групи «Творчий Кременчук».

Як побороти сучасній бібліотеці нові виклики часу за допомогою бюджетної адвокації (проблеми комплектування фондів) розповіла зав. відділом комплектування і обробки літератури ЦМБ ім. М.Горького Т.В.Горобець.

Підбиваючи підсумки громадських обговорень, можна сказати, що бібліотеки місту потрібні, але вони потребують оновлення.

Користувачі бібліотек висловлюють думку щодо необхідності ремонтів та сучасного обладнання. Не вистачає нових книг з усіх сфер життя, розширеного переліку газет та журналів. Відчувається нестача технічних засобів: в бібліотеці-філії №1 взагалі відсутні комп’ютери. Техніка потребує великих коштів на утримання, їх не вистачає. Вдалося зберегти безкоштовний Інтернет, яким забезпечені всі бібліотеки.

Значною проблемою є і незахищеність бібліотечних закладів від крадіїв: немає охоронної сигналізації й укріплених дверей. Так, в читальному залі ЦМБ ім. М.Горького через крадіжку в січні 2015 року 4-х комп’ютерів робота паралізована.  

В бібліотеках ЦБС працюють досвідчені, високопрофесійні фахівці, але не вистачає молодих спеціалістів.

Місцевій владі постійно потрібно доводити необхідність розвитку бібліотеки, а хотілося б, щоб за утримання і фінансування бібліотек відповідали від влади конкретні посадовці. Бюджетне фінансування вкрай необхідне для розвитку бібліотек.

Визначені проблемні моменти діяльності бібліотек можуть бути вирішені тільки в партнерстві та за умови підтримки з боку влади, депутатського корпусу, громади, неурядових організацій. Допомогою для бібліотек стане залучення позабюджетних коштів, проектна діяльність бібліотек, залучення до розбудови бібліотек спонсорів, партнерів, волонтерів, благодійних фондів та зацікавлених осіб.

 

Коментарі: Залишити коментар
 
X