Слідкуйте за нами

20-01-2016
80. питання: Доброго вечора. Чи є у вас нова книжка Макса Кідрука "Зазирни у мої сни"? 
З повагою, Інесса 

Такої книги в бібліотеці немає.

79.питання: Добрый вечер. Есть ли у вас книга Антонио Гарридо "Читающий по телам"? 
З повагою, Матвей 

Вибачне! На жаль. цієї книги немає у фонді нашої бібліотеки.

78. питання: Підскажіть будь ласка хто в цьому році отримав нобелівку по літературі? Які його твори у вас є? 
З повагою, Ксенія 

 Лауреат Нобелівської премії  2016 року  - Боб Дилан. 
--

1.                  

 

 

Боб Дилан.   "Ми не збиралися старіть..." : Вибрані вірші // Всесвіт. - 2016. - № 9/10. - С. 7

2.                  

 

 

Дроздовський, Д.    "У нього душа літає у вітрі..." : [Боб Дилан ] // Всесвіт. - 2016. - № 9/10. - С. 209
77.  питання: Підкажіть будь ласка, в яких нормативно-правових актах описуються правила та дохзволені місця паркування автомобілів. 
З повагою, Майя 

 Пропонуємо такі джерела:

1.                  

 

 

Україна. Закон   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів : від 29. 05. 2014 р. № 1283

// Офіційний вісник України. - 2014. - 1 липня (№ 50). - С. 5


2.                  

 

 

Україна. Кабінет Міністрів    Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів : від 25. 06. 2014 р. № 207

// Офіційний вісник України. - 2014. - 11 липня (№ 53). - С. 36
75. питання: Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Нужны книги по грузоподъемным машинам и механизмам и безопасность их эксплуатации? Буду очень Вам благодарен за помощь. 
З повагою, Владимир Борисович

Пропонуємо Вам такі джерела: 

1.                  

 

 

Правила будови i безпечноi експлуатацii вантажопiдiймальних кранiв : ДНАОП 0.00-1.03-02;Затв.20.08.2002 N409. - Х.:Форт, 2002. - 416с

2.                  

 

 

Абрамович, И.И.  Грузоподъемные краны промышленных предприятий : Справочник. - М.:Машиностроение, 1989. - 357с

3.                  

 

 

Виниоли, И.И.  Грузоподъемные и транспортные устройства : Учеб.для техн.. - М.:Машиностроение, 1967. - 192с.

4.                  

 

 

Грузопдъемные краны. Кн.2. - М.:Машиностроение, 1981. - 286с

5.                  

 

 

Привиденцев, В.Н.   Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. - К.:Будiвельник, 1981. - 70с

6.                  

 

 

Збiрник типових iнструкцiй з безпечноi експлуатацii вантажопiдiймальних кранiв. - К., 1999. - 237с

7.                  

 

 

Правила будови i безпечноi експлуатацii вантажопiдiймальних кранiв : ДНАОП 0.00-1.03-02;Затв.20.08.2002 N409. - Х.:Форт, 2002. - 416с

8.                  

 

 

Невзоров, Л.А.   Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов : учебник для нач.проф.образования. - М.:Академия, 2006. - 448с
74. питання: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти книгу 2011 року "Лайко О. І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" Дякую! 
З повагою, Валентина 

На жаль, ця книга відсутня  у фондах нашої бібліотеки .

73. питання: Проблеми правового статусу арбітражного керуючого у справах про банкрутство.Якщо можна,то будь ласка списком. Дякую 
З повагою, Василь Степанович 

Пропонуємо такі джерела: 

1.                  

 

 

Волков А.  Усунення колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження. // Юридичний журнал. - 2008. - № 6. - С.29

2.                  

 

 

Шапурова О.  Політика антикризового управління при загрозі банкрутства

// Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. - С.147

3.                  

 

 

Козлянченко, О.   Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки

// Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С.79

4.                  

 

 

Правове регулювання банкрутсва  // Щербина,, В.С. Господарське право . - 2009. - с.333-362

5.                  

 

 

Банкрутство (Ч.2) // Все про бухгалтерський облік. - 2009. - 21 Грудень (№ 118). - С.13

6.                  

 

 

Ніколаєв І.  Удосконалення системи примусового виконання зобов'язання у виконавчому провадженні та процедурі банкрутства. // Право України. - 2010. - № 11. - С.112

7.                  

 

 

Міщенко, В.  Світовий досвід організації та функціонування санаційного банку

// Банківська справа. - 2011. - № 6. - С.3

8.                  

 

 

Поляков Б.  Реформа законодавства про банкрутство в Україні.

// Право України. - 2012. - № 6. - С.   292

9.                  

 

 

Нескородєва, І.І.  Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу // Фінанси України. - 2014. - № 7. - С.114

10.              

 

 

Суббот, А.  Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду // Віче. - 2014. - № 18. - С.24

11.              

 

 

Аналіз банкрутства підприємства // Фiнансовий аналiз : Навчальний посiбник для вузiв. - С.88

12.              

 

 

Єрмошенко, А.М. Аналіз симптомів неплатоспроможності банків у країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - С.38072. питання: Есть у вас сказки Оскара Уайльда? 
З повагою, Тимофей 

В нашій бібліотеці Ви можете отримати такі казки О.Уайльда: 

1.                  

 

 

Уайльд, О.  Сказки. - Каменск-Шахтинский:Станица, 1994. - 325с

2.                  

 

 

Уайльд, О.  Сказки : Книга для чтения на англ.языке в 9-10х кл. школ с глубоким изучением англ.языка, на II-III курсах  неязыковых вузах. - М:Рольф, 2001. - 192с

3.                  

 

 

Уайльд, О. Казки : Для молодшого та середнього шк.вiку. - К:Школа, 2000. - 136с

4.                  

 

 

Уайльд, О. Казки та оповiдання : Навчальний посiбник з англ.мови. - К.:Знання, 2000. - 112с

5.                  

 

 

Уайльд, О. Портрет Дориана Грея : роман ; Сказки ; Пьесы. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 428 с.


71. питання: Допоможіть будь ласка знайти літературу для реферату "Міста-побратими Кременчука" 
З повагою, Марта 

Пропонуємо такі джерела: 

1.                  

 

 

Бидгощ - Кременчук: спiвпраця тривае // Вiсник Кременчука . - 2005.-   8.- 24 лютого. - С.2

2.                  

 

 

Гамза, Е. Мартiн Гулеськi в захватi вiд Кременчука // Вiсник Кременчука . - 2006.-   22.- 1 червня. - С.6

3.                  

 

 

Горнева - Будянська І.  Сьогоднi Кременчук буде брататися з македонцями

// АVтограф . - 2006.-   38.- 21 вересня. - С.4

4.                  

 

 

Ускова, О. Побратимство - справа перспективна // Панорама . - 2007.-   34.- 23 серпня. - С.3

5.                  

 

 

Кременчук i Свiштов, знову побратими ? // Вiсник Кременчука . - 2002.- N 31.- 1 серпня. - С.2

6.                  

 

 

Обревко, Л.  Традицiя, яка еднала серця // Вiсник Кременчука . - 2003.-N 17.- 24 квiтня. - С.2

7.                  

 

 

Ількова, В. Чи потрiбнi Кременчуку побратими ? // Вiсник Кременчука . - 2004.-  4.- 29 сiчня. - С.4

8.                  

 

 

Кременчуг - Ришон ле Цион - Кременчуг. // Вісник Кременчука. - 2008. - 10 Липень (№ 28). - С.15

9.                  

 

 

Глухов М. "Усі дороги хороші, якщо вони ведуть до друзів" [ Відновлено побратимські зв'язки між Кременчуком та Свіштовом ]

// Вісник Кременчука. - 2009. - 24-30 серпня (№ 35). - С.7


70. Моє питання: Конституційно-правове забезпечення реалізації прав дитини в Україні. 
З повагою, Аліса 

Рекомендуємо такі джерела: 

1.                  

 

 

Кудря В.  Забезпечення прав дитини в адміністративно-ювенальній системі

// Підприємництво,господарство і право. - 2011. - № 9. - С.119

2.                  

 

 

Віленський, А. Державне регулювання в сфері захисту прав дітей при наданні медичної допомоги: правові та організаційні аспекти // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - С.115

3.                  

 

 

Хто захищає права дитини?: [ Згідно з Конвенцією про права дитини, дитиною вважається особа, яка не досягла 18 років] // Освіта України. - 2012. - 22 жовтня (№ 43). - С.9

4.                  

 

 

Осаволюк І.  Актуальні проблеми захисту прав дітей та можливі шляхи їх вирішення // Шкільна бібліотека.Плюс(об'єднаними номерами). - 2013. - № 1/2. - С.12

5.                  

 

 

Онищенко, Н. Права дитини: піклування сім'ї, стурбованість суспільства, допомога держави, увага науковців // Віче. - 2013. - № 17. - С.22

6.                  

 

 

Кудрявцева, О. Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав дитини

// Право України. - 2013. - № 5. - С.390

7.                  

 

 

Трестер Ю.О. Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні // Економіка та держава. - 2014. - № 7. - С. 129

8.                  

 

 

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної прогорами "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини " на період до 2016 року: розпорядження...19 листопада 2014 р. № 1140 // Урядовий кур'єр. - 2014. - 17 грудня (№ 235). - С. 16

9.                  

 

 

Дотримання прав дитини: 23 грудня 2015 року Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики затвердив Рекомендації засобам масової інформації з питань дотримання прав дитини // Голос України. - 2016. - 12 січня (№ 3). - С. 4
69. питання: Скажіть будь ласка які е у вас книги Андрія Любки? 
З повагою, Дарина


У фонді бібліотеки-філії № 8 є твір цього автора (  Любка, А.С. Карбід  : Роман / Андрій Любка. - Чернівці : Книги-XXI;Meridian Czernowitz, 2015. - 288 с.)   Адреса філії : вул. Миру, 13.


68. питання: Мені потрібна література для написання курсової роботи по темі: "Моральне виховання дошкільників у процесі педагогічного виховання". Дякую 
З повагою, Мила 

Пропонуємо Вам таку літератури:

 

1.   Петрова, В.І. Моральне виховання у дитячому садку : Програма і методичні рекомендації. - Х.:Ранок, 2007. - 72с

2.   Шиян, Б.М.  Теорiя i методика фiзичного виховання школярiв : Пiдручник для вузiв. - Тернопiль:Навчальна книга-Богдан, 2007. - 272с

3.  Щербань, П.М. Пам'ятай iм'я свое : Заповiдi сiмейноi педагогiки:Навчальний посiбник для пед.вузiв. - К.:Вища шк., 2006. - 191с

4.   Бабаніна, І. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості:[ Досвід, пошук, міркування] // Початкова школа. - 2013. - № 4. - С.60

5.   Бех, І. Виховання як духовно-моральне удосконалення особистості // Рідна школа. - 2014. - № 4/5. - С.21

6.   Бех І.Д. Виховний процес з глибинним психозануренням: [Сучасний виховний процес] // Позакласний час. - 2012. - № 15/16. - С.68

7.   Бех І. Зростити моральну особистість - головна турбота // Дошкільне виховання. - 2015. - № 4. - С.6

8.   Каплуновська, О. Моральні бесіди: діяльнісний підхід // Дошкільне виховання. - 2015. - № 10. - С.11

9.   Лохвицька, Л. Зарубіжні колеги про моральне виховання // Дошкільне виховання. - 2015. - № 5. - С.

10. Лохвицька, Л. Моральне виховання: нові чи старі проблеми? // Дошкільне виховання. - 2014. - № 7. - С.12

11. Січкар, А. Софія Русова і Ксенія Маєвська: ідеї  діяльнісного підходу до морального виховання // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С.10

12. Хоружа, Л. Духовно-моральне виховання школярів в Україні: досвід та шляхи вдосконалення // Рідна школа. - 2013. - № 4/5. - С.26


З цими  і іншими джерелами ви можете познайомитися у бібліотеці.

 


67. питання: Скажіть будь ласка які е у вас книги Андрія Любки? 
З повагою, Дарина 

У фонді бібліотеки-філії № 8 є твір цього автора (  Любка, А.С. Карбід  : Роман / Андрій Любка. - Чернівці : Книги-XXI;Meridian Czernowitz, 2015. - 288 с.)   Адреса філії : вул. Миру, 13.

66. питання: Добрий день! Допоможіть будьласка з літературою по темі "Теоретичні основи адаптації молодших школярів до навчально-виховного процесу."Дякую 
З повагою, Кристина 

 Рекомендуємо  літературу по цій темі:


 

  І.              

 

 

88.8

К14     Казанская, В.Г.  Подросток : социальная адаптация : психологам, педагогам, родителям / В.Казанская. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 286 с.

2.                  

 

 

88.8

М93    Мушинський, В.П.  Адаптація учнів і випускників : [посібник] / В.Мушинський, О.Попова, О.Бондар. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 168 с.

3.                  

 

 

Проценко,, О.В.  Профілактика соціальної дезадаптації дошкільнят. - К. : Шкільний світ, 2011. - 126 с.

4.                  

 

 

88.8

С84     

Коментарі: Залишити коментар
 
X